Digitális Témahét szakképzési mintaprojektek

2021. február 24.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium is kiemelten fontosnak tartja, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kapjon a projektpedagógia, a digitális technológiával támogatott oktatás és a digitális készségek fejlesztése a szakképző intézmények oktatási tevékenységében, továbbá, hogy ezek az innovatív pedagógiai módszerek kifejezetten az ágazati alapoktatáshoz kapcsolódó témákat érintve jussanak szerephez a szakképzésben. Az új képzési szerkezethez igazodva, szakképzési témájú mintaprojektek kerültek kidolgozásra a GINOP-6.2.5-VEKOP-19-2019-00001 azonosító számú, „Szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése” című projektben. A kidolgozott szakképzési mintaprojektekkel támogatni és ösztönözni kívánjuk a szakképzés területén a projekt alapú oktatást. A fejlesztés keretében minden ágazati alapoktatásra készül 1-1 darab mintaprojekt (összesen 23 darab), illetve 1 darab a Munkavállalói ismeretek tanulási területre, mely ágazattól függetlenül bármely szakképző intézményben megvalósítható. 

Az alábbiakban az elkészült mintaprojekteket és a hozzájuk kapcsolódó segédanyagokat tartalmazó projektcsomagokra mutató linkeket gyűjtöttük össze. A projektcímek mellett feltüntettük az ágazati alapoktatás/tanulási terület nevét is.