Hő-mérőpárok

Kónya Marianna

Ágazat: Vegyipar
Ágazati alapoktatás: Vegyipar ágazati alapoktatás
Szakma: Abroncsgyártó, Gumiipari technikus, Gyógyszerkészitmény-gyártó, Műanyag-feldolgozó, Műanyag-feldolgozó technikus, Vegyipari rendszerkezelő, Vegyész technikus
Tanulási terület: Vegyipari ágazati alapozás

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A projekt célja, hogy a tanulók átfogó képet kapjanak a halmazállapotok tulajdonságairól, a halmazállapot-változásokról, az exoterm és endoterm folyamatokról. Kísérleteket és méréseket végeznek, az ismereteket összekapcsolják a vegyiparban jelentőséggel bíró mérési gyakorlattal. A projekt sokszínű feladatainak megoldását a digitális technológia eszközei támogatják.
A csoportok kísérleteikről felvételt készítenek, megfigyeléseiket elektronikusan rögzítik, a mért adatokat grafikusan ábrázolják, vizsgálataik eredményét megosztják a többi csoporttal. 
A csoportok a tudásmegosztást követően egy laboratóriumi mérőberendezés tervezését kapják feladatul, a technikus évfolyamon össze is állítják a berendezést. A vegyipar ágazatban munkatankönyvek nem állnak rendelkezésre, így munkájuk eredménye segíti őket a tanulási folyamatban.

Fejlesztési cél

•    A vegyipari gyakorlatban használatos alapvető eszközök és berendezések használata;
•    Tények, fogalmak és folyamatok összekapcsolása tapasztalati úton;
•    Egyszerű elméleti, számítási és gyakorlati feladatok rutinszerű elvégzése; 
•    Összetett feladatok mérésleírás alapján történő elvégzése; 
•    Adatkezelés, digitális jegyzőkönyv készítés;
•    Szakmai problémamegoldás.

Eszközigény

IKT eszközök: számítógép, tanulói laptop vagy tablet, mobiltelefon, nyomtatók, projektorok; számítógépes programok, szövegszerkesztő, táblázatkezelő szoftverek; kémiai táblázatok.

Vegyifülke, elszívó berendezés; egyéni védőfelszerelések; tűzvédelmi és munkabiztonsági eszközök; biztonsági adatlapok és GHS kódok; tömegmérő eszközök: tára és analitikai mérlegek; térfogatmérő eszközök: pipetta, automata pipetta, pipettalabda, büretta, mérőhenger, mérőlombik; hőmérsékletmérésre alkalmas eszközök: digitális vagy nem higanyos hőmérők; olvadáspont mérő, forráspontmérő, laboratóriumi műveletek eszközei: desztilláló berendezés, különböző üvegeszközök, vízfürdők, elektromos melegítőlapok, fémeszközök: fogók, állványok.