Nyuszi ül a fűben

Balogh Zsolt

Ágazat: Honvédelem
Ágazati alapoktatás: Honvédelem ágazati alapoktatás
Szakma: Fegyvergyártó szaktechnikus, Fegyverműszerész technikus, Fegyveroptikai szaktechnikus, Honvéd altiszt, Honvéd kadét, Közszolgálati technikus
Tanulási terület: Honvédelem - szakmai alapozó ismeretek
Tantárgy: Digitális kultúra, Matematika, Alapszintű katonai ismeretek, Ágazattechnikai ismeretek, Alaki rendgyakorlatok, Geopolitikai földrajz, Testnevelés, Fizika

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A projekt során a tanulók közösen, az iskola székhelyén, illetve tágabb vonzáskörzetében feltérképezik, 4-5 fős csoportokban „felderítik”, meghatározzák és felkeresik a különböző állomáshelyeket, amelyek a békefenntartás járőrtevékenységei során fellépő kihívásokat jelenítik meg. A járőrtevékenység megvalósítása során a honvédelmi-katonai ismereteik bővülnek, az együttműködési készségük, a kommunikációs képességük fejlődik és a digitális technológia használatuk szélesedik, magabiztosabbá válik. A tanulók együttműködve társaikkal fejlesztik a fegyverhasználati, térkép és térképolvasási, tájékozódási képességüket.
A projekt produktuma egy általuk megvalósított katonai járőrtevékenység végrehajtása, a hozzákapcsolódó járőrállomások feltérképezése, felderítése, az állomásokon felmerülő kihívások önálló értelmezése és feldolgozása, csoportos leküzdése, melynek megvalósítása és bemutatása a projekt végén digitális alapokra helyezett összefoglaló jelentés formájában készül el.
A projekt hozzájárul, hogy a tanulók az ágazati alapvizsga alapszintű katonai ismeretek részét sikeresebben teljesítsék.

Fejlesztési cél

A projekt kihívásokkal teli folyamatai során számos fejlesztési cél valósul meg, amelyek illeszkednek a modern honvédelmi nevelési stratégiához, a katonával szemben támasztott követelményekhez. Játékos csapatküzdelem során megvalósulnak a honvédelmi nevelés közösségi kapcsolatokra, a bajtársiasságra vonatkozó alapelvei.

Eszközigény

-    Technológia 
-    Hardver: 4,5 mm-es 7,5 joule-os csőtöréses légpuska, automata célmozgató berendezés, lézeres biatlon puska, digitális célmegjelölő és elemző berendezéssel, számítógép vagy laptop, tablet, okostelefon, interaktív tábla, projektor.
-    Szoftver alkalmazások: MS Windows, MS Excel, MS Power Point irodai szoftvercsomag.
-    Nyomtatott anyagok (Pl. tankönyvek.) Honvédelmi Alapismeretek tankönyv, Forrásiné Máthé Edit: Szakmai segédlet a sportlövészetben dolgozó oktatók és edzők részére

 

Internetes források, alkalmazások
•    Google Teams: (https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-teams/group-chat-software)
•    Google Classroom: (https://classroom.google.com
•    QR-kód szerkesztő: (https://qr-kod-keszites.hu/)
•    QR Code generator (https://hu.qr-code-generator.com/)
•    GoogleTérkép: (https://www.google.hu/maps)
•    Mentimeter (www.mentimeter.com
•    Wakelet (www.wakelet.com)
•    Dotstorming (www.dotstorming.com
•    Feladatlista: (https://www.feladatlista.hu)
•    Google Tasks: (https://support.google.com/tasks)
•    Scribbless: (http://scribbless.com)
•    Google Űrlapok: (https://www.google.hu/intl/hu/forms/about)
•    Koordináták (http://www1.itineris.hu/wqdoc/Koordinatak_atszamitasa.html)
•    Koordináta átváltás: (http://www.psoft.hu/szolgaltatasok/eov-wgs84-gps-koordinata-atszamitas.html
•    Online kérdőív: (http://www.kerdoivem.hu/)
•    GoogleDrive: (www.drive.google.com
•    Szófelhő készítő program: (https://thepitch.hu/online-marketing-szotar/szofelho/)
•    Szófelhő készítő program: (https://wordart.com/)
•    Útvonaltervező: (https://www.google.hu/maps)
•    Útvonaltervező: (https://uj.utvonalterv.hu/)