A magvak titka

Dr. Orlóci László

Ágazat: Mezőgazdaság és erdészet
Ágazati alapoktatás: Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás
Szakma: Erdész technikus, Erdőművelő-fakitermelő, Gazda, Kertész, Kertésztechnikus, Mezőgazdasági gépész, Mezőgazdasági gépésztechnikus, Mezőgazdasági technikus
Tanulási terület: Mezőgazdasági tanulási terület
Tantárgy: informatika, természetismeret

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A projektben a tanulók megismerik a későbbi szakmájukhoz kapcsolódó növényfajták csírázásához és növénnyé fejlődéséhez, milyen abiotikus tényezők, feltételek szükségesek. A tananyag feldolgozását és megtanulását támogatja az adott témában elkészített videó, és a tanulók által összeállított vetélkedő, mely a számukra kötelező tananyagot dolgozza fel. A tanulók csoportokat alkotva egy-egy, a csírázáshoz szükséges feltételhez kapcsolódóan végeznek kísérletet és megfigyelést, melyet digitális eszközökkel dokumentálnak. Az elvégzett dokumentáció alapján egy-egy növény növekedéséről készítenek bemutató videót az osztálytársaik és a vetélkedőben résztvevő tanulók számára. Az elkészített videók a vetélkedőben résztvevő csapatok felkészítését támogatják. A bemutatott szakmai anyaghoz egy vetélkedő feladatsorát állítják össze a tanulók. A projekt végén megrendezik a vetélkedőt más osztályban tanulók számára, melynek célja a tananyag feldolgozása és megtanulása, melyhez eszközként használjuk a vetélkedőt és az elkészített videót.

Fejlesztési cél

•    legyen képes a különböző dolgokat, jelenségeket, folyamatokat összefüggéseiben és elemi szinten megfigyelni,
•    képes legyen kísérleteket elvégezni, majd ezek eredményeit rendszerezni, és következtetéseket levonni.
•    képes legyen társai eredményeit a sajátjaival összehasonlítani és eldönteni azok pozitív vagy negatív voltát a nővény fejlődése szempontjából
•    a kísérletben előforduló anyagokat és eszközöket tudja balesetmentesen használni, betartani a munka-, és balesetvédelmi szabályokat
•    képes legyen alkalmazni a metrikus rendszer elemeit a hőmérséklet, térfogat, tömeg mérésénél. 
•    tisztelje az életet, az élőlényeket
•    megfelelően működjön együtt csoporttársaival és a többi csoport tagjaival is, érezze a felelősséget a csoportján belül is
•    digitális eszköz alkalmazás: informatikai készségek bővítése
•    produktivitás: bemutató prezentációk, videó készítése
•    a megszerzett információk rendszerezése és szelektálása, bemutatása a többieknek
•    a különböző tantárgyakban megszerzett tudás kombinálása
•    motiváció: alkotási vágy, vállalkozó szellem, szereplés; önbizalom-növelése
 

Eszközigény

-    Mobiltelefon, számítógép, internet hozzáférés. 
-    Vetítővászon vagy okostábla, szükség esetén legalább egy pendrive
-    Vetőmag, cserepek, termőföld, homok, perlit, vatta
-    Irodai alkalmazások, képszerkesztő, videószerkesztő alkalmazások. 
-    Kérdőívek készítésére alkalmas alkalmazások. 
-    Közös munkára alkalmas online alkalmazások.
-    Közös e-mail cím az osztályban.
-    Táblagép vagy laptop