Korlátlan lehetőségek

Pósáné Szűcs Erika

Ágazat: Egészségügyi technika
Ágazati alapoktatás: Egészségügyi technika ágazati alapoktatás
Szakma: Fogtechnikus, Optikaitermék-készítő, Optikus
Tanulási terület: Egészségügyi technika ágazati alapoktatás
Tantárgy: Informatikai alapismeretek

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A projektfeladat elvégzése során a tanulók megtanulják a fogpótlások és optikai termékek digitális tervezésének és kivitelezésének alapvető ismereteit, amit későbbi szakmai munkájuk során alkalmazhatnak. 
A projektmunka során a tanulók csoportmunkában és egyénileg modellekről szkennelést készítenek, az eredményt az oktatóval közösen értékelik. Oktatói instruálással elsajátítják a tervező programok használatát és digitálisan terveznek. Oktatói instruálással elsajátítják a szemüveglencsék digitális centrálását és a szemüvegkeretek digitális letapogatását (szkennelését), megismerik a perifériák típusait, működését és használatukat. 
Az oktatókkal közösen kiválasztják a digitális kivitelezés alapanyagait és szakterületenként információt kapnak a digitális kivitelezési lehetőségekről.
A projekt eredménye: a tanulók és a csoportok az oktató által meghatározott digitális tervezési feladatot készítenek és rögzítenek.

Az oktató által meghatározott szemüveglencse és szemüvegkeret típushoz egymás arcán elvégeznek egy centrálási feladatot, és a keret letapogatás után az automata csiszológépben (CAM) rögzítik a mért és ellenőrzött centrálási adatokat, majd az iskola tanulóinak és más csoportoknak bemutatják a CAD tervezőfelületet és az adatrögzítést. A tanulók megismerik gyakorlatban a tervezőrendszerek felhasználási lehetőségeit. Digitális tudástárat hoznak létre, amely a következő évfolyamok számára is felhasználható lesz.
A projekt lezárásakor a csoportok és a tanulók prezentálják a többi csoportnak és az évfolyamnak CAD tervezési vagy alkalmazási feladataikat.

Fejlesztési cél

A digitális kompetenciák, tanulási képességek, munkamorál fejlesztése csoportos munkavégzés során. Szakmai informatikai szókincs fejlesztése. Szkennelés gyakorlati kivitelezése. CAD tervező programokkal digitális tervezések készítése. Tájékozottság a CAD/CAM technikában használható alapanyagokról.
Szakmai prezentáció készítés és bemutatás.

Eszközigény

Fogtechnikus csoportnak:
-    tanulónként 1 laptop vagy tablet, vagy okostelefon, 4 csoportnak (egy osztály) 1 db szkenner, fogtechnikai tervező programok rögzített fogpótláshoz, csoportonként 1-1 tervező kulcs (dongle), projektor
Optikus csoportnak:
-    tanulónként 1 laptop vagy tablet, vagy okostelefon, 4 csoportnak (egy osztály) digitális centráló készülék, 4 csoportnak 1 db szemüvegkeret letapogató (szkenner), szemüveglencse kiválasztó programok, automata csiszológép (CAM), projektor
Optikaitermék-készítő csoportnak:
-    tanulónként 1 db laptop vagy tablet, vagy okostelefon, 4 csoportnak (egy osztály) 1 db szkenner, perifériák, CAD tervező programok, projektor