A ruha teszi az embert?

Vezdán Csaba

Ágazat: Rendészet és közszolgálat
Ágazati alapoktatás: Rendészet és közszolgálat ágazati alapoktatás
Szakma: Közszolgálati technikus, Rendészeti őr
Tanulási terület: Rendészeti és közszolgálati alapozó képzés
Tantárgy: Digitális kultúra, Kommunikáció, Magyar nyelv és irodalom, Közszolgálati alapismeretek, Speciális testnevelés és önvédelem, Kommunikációs ismeretek

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A projekt célja, hogy a tanulók gyűjtőmunkát végezve megismerjék a rendvédelmi szerveknél használt rendfokozatokat, az alá-fölé rendeltségi viszonyokat és felhasználják az ott alkalmazott kommunikációs és alaki szabályokat, ezen kívül fejlesszék a digitális kompetenciájukat. A megszerzett tudásukat rendszerezve egy közös prezentációt (videókat tartalmazó prezentáció) hozzanak létre, készítsenek csoportmunkában, figyelve a kölcsönös együttműködésre.

Fejlesztési cél

Az ágazati alapoktatás során a KKK célként fogalmazza meg, hogy a tanuló:
•    Kapott feladatainak végrehajtása során, a hierarchikus szervezetekre jellemző alá-fölé rendeltségi szabályok szerint működik együtt a szervezet tagjaival. 
•    Ismeri a hierarchia fogalmát, céljait.
•    Átlátja a hierarchikus szervezetek jellemző felépítését, a szolgálati érintkezés és a szolgálati út lényegi jellemzőit.    Elkötelezett a szervezeti célok iránt.
•    Felelősséget vállal a saját önálló, illetve a társakkal együttműködésben végzett munkájáért. 
•    Vezényszóra különböző alaki mozgásformákat mutat be egyénileg és kötelékben. 
•    Ismeri a rendvédelmi szerveknél elvárt alapvető alaki és tiszteletadási előírásokat.
•    Feltétel nélkül elfogadja az utasítások alapján történő mozgásváltoztatást.
•    Önállóan képes az alaki előírásoknak megfelelő megjelenésre és tiszteletadásra.

Eszközigény

Asztali számítógép, tanulói laptop, vagy tablet, mobiltelefon és a kapcsolódó alkalmazások (Word, Excel, Powerpoint, Paint)

Internetes alkalmazások, mint OneDrive, RedmentaCanva, Pixabay, Google Tanterem, Padlet, YouTube

Videó programok: Windows Movie Maker, OpenShot, HitFilm Express, Kdenlive, DaVinci Resolve