Digkártya - Magyar népművészeti kártya mintagyűjtemény

Hegedüs Helén

Ágazat: Kreatív
Ágazati alapoktatás: Kreatív ipari ágazati alapoktatás
Szakma: Bőrtermékkészítő, Divatszabó, Kerámia- és porcelánkészítő, Könnyűipari technikus, Textilgyártó
Tanulási terület: Kreatív ipari alapozó ismeretek
Tantárgy: Ábrázolási gyakorlat, Kreatív műhely, Művészettörténeti alapismeretek

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

Tervezzünk XXI. századba illő korszerű iparművészeti alkotásokhoz mintakártyákat a hagyományos népi díszítményekből!
Elsődleges cél, hogy a tanulók kutatómunkát végezzenek digitális eszközöket alkalmazva a hagyományos népi tárgyalkotó művészet díszítőmotívumainak (díszítés, alapanyagok, színek, formák, tárgyak funkciói, motívumok jelentése, jelképek) és népszokások megismerésére. A magyar népművészet formakincseiből, díszítőművészeti jelképekből, ábrázoló motívumokat csoportosítva hozzanak létre digitális mintakártyákat, illetve egy online felületen elérhető mintagyűjteményt, ami alapjául szolgálhat egy egyszerű szakmaspecifikus mintadarab megtervezéséhez. A tanulók a tervezéshez digitális eszközöket, grafikai tervező programokat használnak. A projekt a szaktárgyi és közismereti tantárgyi ismeretek és képességek fejlesztése mellett a digitális kompetencia fejlesztését is célul tűzi ki. A munkafolyamatokat online bemutatón/kiállításon keresztül prezentálják, ahol az elkészült digitális kártyákat, vázlatokat, egyszerű szakmaspecifikus mintadarabokat (tárgyat, ruhadarabot) is bemutatják.

Fejlesztési cél

A kreatív ipari szakmák alapjaihoz szükséges ismeretek elsajátítása, amely megalapozza a kreatív tárgyalkotási folyamatokat.
A projekt megvalósítása során cél, hogy a tanulók megismerjék a vizuális ábrázolás területeit, a képi dokumentálás lehetőségeit. Művészettörténeti ismereteiket bővítik a népművészet fogalmi körével, valamint az ipari népművészettel.
Megismerik az alkotói munka alapanyagait, a tárgyalkotás folyamatait, technikáit. Megtanulják szakszerűen és biztonságosan használni a kézi szerszámokat és a szakmai munkát segítő gépeket, berendezéseket.
Alapvető digitális-, személyes-, társas- és módszerkompetenciák fejlesztése.

Eszközigény

Számítógép/laptop/tablet, okostelefon, projektor, lehetőség szerint digitális rajzoló tábla