A Gutenberg-galaxis évszázadai

dr. Sediviné Balassa Ildikó

Ágazat: Kreatív
Ágazati alapoktatás: Vizuális ágazati alapoktatás
Szakma: Dekoratőr, Fotográfus, Grafikus, Mozgókép- és animációkészítő, Nyomdaipari technikus, Nyomdász
Tanulási terület: Vizuális alapok
Tantárgy: A vizuális tervezés alapismeretei, A vizuális tervezés szoftverei, Tervezés és kivitelezés

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A tanulók megismerkednek a XV. század egyik legjelentősebb találmányával, a könyvnyomtatással, továbbá a történelmi jelentőségű találmány létrehozójával Gutenberggel. Cél, hogy azok a fiatalok, akik ebben az ágazatban tanulnak, megismerjék a nyomdatechnika és a könyvnyomtatás kezdetét, az első alkotásokat, a fejlődést és eredményeket. A projektben a tanulók egy különleges „történelmi utazáson” vesznek részt. Kutatnak az első nyomtatott könyv feltalálója után, kiderítik, hogy milyen eszközökkel készítette el Gutenberg az első könyvet, a Bibliát. A felfedező út során minden csoport a nyomdatechnika fejlődésének európai és hazai feltérképezését, a tanultak digitális eszközökkel történő feldolgozását végzi, a megszerzett ismereteket saját digitális alkotások segítségével megosztják tanulótársaikkal. 
A projekt végére minden tanulócsoport önállóan, kreatív tervezéssel és kivitelezéssel egy tematikus füzetet készít, melyben összefoglalják, amit a Gutenberg-galaxis évszázadairól tanultak.

Fejlesztési cél

A projektben az ismeretbővítés és tudásgazdagítás mellett elsősorban egyéni és kiscsoportos alkotómunkát végeznek a tanulók. A kreatív gyakorlat, digitális problémamegoldás és a műveltető munkafolyamatok során kiemelt a tanulók digitális és a 21. században szükséges kompetenciáinak fejlesztése. 
Mindezeken túl az alábbi transzverzális kompetenciák fejlesztése valósul meg a projektben:

  • Hatékony önálló tanulás és önellenőrzés elsajátítása
  • Projektben tanulás, tudásmegosztás a csoporttársakkal
  • Kreatív alkotás és kreatív problémamegoldás
  • Együttműködés a társakkal
  • Szakmai terminológiának megfelelő kommunikáció, a szakmai szókincs fejlesztése
  • Felelősségvállalás a saját és a csapattagok által elvégzett munkáért. 

Eszközigény

Technológia – Számítógép vagy laptop, tablet, okostelefon, projektor, színes nyomtató.  
Javasolt: Digitalis rajztábla, speciális tollal. pl. Wacom One Medium, Wacom One CTL-472-N, XP-PEN Star G4305, vagy hasonló funkciókkal rendelkező eszköz minimum 2 db.

Technológia – Szoftver, alkalmazás – Irodai szoftver csomag