Infekciókontroll régen és most

Hódos Jánosné

Ágazat: Egészségügy
Ágazati alapoktatás: Egészségügy ágazati alapoktatás
Szakma: Egészségügyi asszisztens, Egészségügyi laboráns, Gyakorló ápoló, Klinikai laboratóriumi szakasszisztens, Mentőápoló, Ortopédiai műszerész, Perioperatív szakasszisztens, Radiográfiai szakasszisztens, Rehabilitációs terapeuta, Szövettani szakasszisztens, Általános Ápoló
Tanulási terület: Egészségügy ágazati alapoktatás
Tantárgy: Biológia, Digitális kultúra, Matematika, Történelem, Munka-balesetvédelem, Betegbiztonság, Egészségügyi etikai és betegjogi ismeretek, Szakmai kémiai és biokémiai alapok, Alapvető higiénés rendszabályok

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A projekt célja, hogy élményszerűbbé tegyük a jövendő egészségügyi dolgozók számára az infekciókontrollal kapcsolatos alapismeretek elsajátítását.
A projekt első részében a tanulók feldolgozzák az infekciókontroll alapjait, történeti hátterét, jártasságot szereznek a fertőtlenítő eljárások alkalmazásában, az egyéni védőfelszerelések használatában. Ismereteik alkalmazására a csoportok kvízeket készítenek, amelyet egymással kicserélve oldanak meg.
A munka második szakaszában különböző informatikai alkalmazások segítségével produktumként tájékoztató csomagot (online tájékoztató kiadvány, infógrafika, animáció) készítenek az általuk kiválasztott kórházi fertőzés lényegéről és megelőzéséről. Munkájukat verseny keretében mutatják be a zsűri és a többi csoport előtt.

Fejlesztési cél

A projekt legfőbb célja, hogy a tanulók komplex, alkalmazásképes tudást szerezzenek az infekciókontroll témakörében, megszerzett ismereteiket eredményesen tudják alkalmazni a nosocomiális infekciók megelőzése érdekében. A projekt során fejlődjön többek között felelősségtudatuk, együttműködési képességük, digitális kompetenciájuk.

Eszközigény

számítógép, projektor, okostelefon, fertőtlenítés eszközei, egyéni védőeszközök