Mozgásra fel!

Emődi Tünde

Ágazat: Sport
Ágazati alapoktatás: Sport ágazati alapoktatás
Szakma: Fitnesz-wellness instruktor, Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező
Tanulási terület: Sport ágazati alapoktatás
Tantárgy: Edzéselmélet

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A projekt során a tanulók az edzéshez, a testmozgáshoz szükséges edzéseszközökkel ismerkednek meg. Csoportokban dolgozzák fel az adott tananyagot, majd a tanult ismereteiket felhasználva edzéstervet készítenek társaiknak. A csoportok a feladatlapok megoldása során az alábbi témákat dolgozzák fel: a természet erői, testi higiéné; testgyakorlatok, versenyek; szakismeretek és az edzettségi állapot mérése. A témák feldolgozását különböző digitális tartalmak (pl.: videók, alkalmazások, online cikkek) segítik.
A feladatlapok megoldása után megismerve az edzéstervezés alapszabályait következik az edzésterv elkészítése. A figyelem felkeltése céljából egy motivációs plakátot készítenek, ezzel is hangsúlyozva a sport fontosságát. A projekt fontos célkitűzése a tanulók digitális kompetenciafejlesztése.
A projekt célja, hogy a tanulók megismerjék a sport, a testmozgáshoz szükséges edzéseszközöket. Tudatosuljon bennük a mozgás, a helyes táplálkozás fontossága.

Fejlesztési cél

A projektmunka során megszerzett tudással a tanulók képesek legyenek szervező, tervező munka végzésére, tehát képesek legyenek egy edzésprogram összeállítására egyénre szabva. Az egészséges életmód népszerűsítése.

Eszközigény

Asztali számítógép, tanulói laptop, mobiltelefon. Ezek közül a tanuló egy eszközzel rendelkezzen, illetve biztosítva legyen az internethozzáférés.