Az első lépések az asztalosság felé

Cserteiné Filó Ágnes

Ágazat: Fa- és bútoripar
Ágazati alapoktatás: Fa- és bútoripar ágazati alapoktatás
Szakma: Asztalos, Faipari technikus, Kárpitos
Tanulási terület: Fa- és bútoripari alapozás
Tantárgy: Ábrázolási alapismeretek, Mérési alapismeretek, Fa- és bútoripari alapgyakorlat, Anyagismeret, Digitális alapismeretek

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A tanulók egy fából készült ajándéktárgyat készítenek, közben megismerkednek a fafajok eltérő tulajdonságaival. Kutatást végeznek, hogy a fotoszintézissel keletkezett szerves anyag milyen formában épül be a faanyagba, mi okozza az egyes fafajok eltérő tulajdonságait. Miközben elkészítik faipari terméküket, széles skálán ismerkednek a kézi megmunkálással a régi díszítési technikáktól a CNC-ig.

Fejlesztési cél

A cél, hogy a tanulók megismerjék a fa- és bútoripari mérés fogalmát, az SI-mértékrendszert, a mérési pontosság és a mérési hibák fogalmát, a hosszúság mérését, mérőeszközeit. Képesek legyenek a gyakorlatban is alkalmazni ezeket a fogalmakat és eszközöket, megállapítani a szükséges méreteket, elvégezni a terület-, kerület- és térfogatszámítást, értelmezni a mért és számított értékeket, használni a mértékegységeket és átváltásaikat.
Tudja önállóan megtervezni egyszerű termékek gyártási műveleteit, előkészíteni a munkaterületet, elkészíteni a terméket. Képes legyen megteremteni a balesetmentes munkavégzés feltételeit, betartani az előírásokat, az adott feladathoz a műveleti sorrendet.
A tanuló ismerje meg a fa- és bútoripar ágazatban használatos alap- és segédanyagokat, képes legyen az adott termék elkészítéséhez szükséges alapanyagok szakszerű kiválasztására, tisztában legyen a felhasznált anyagok természeti, esztétikai értékeivel és a belőlük készített termékek értékeivel. Képes legyen önállóan egyszerű szöveg írására, formázására, Excel-táblák használatával szabásjegyzék, anyagnorma-táblázat elkészítésére.

Eszközigény

Minden asztalos tanuló rendelkezik a következő szerszámokkal:
•    kézi fűrész, 
•    ráspoly, 
•    80-as és 120-as csiszolópapír, 
•    gyorsan kötő diszperziós ragasztó,
•    HB-s ceruza, 
•    csuklós mérce vagy acél mérőszalag,
•    fém vagy fa derékszög.

A csoportnak szüksége van:
•    tű, vagy szögbelövő gép
•    tanulónként 0,00035 m3 faanyag

Ládikó díszítéshez:
•    égető, forrasztó páka.

Technológia – Hardver:
•    számítógép