Az otthon melege

Sándor Zoltán

Ágazat: Épületgépészet
Ágazati alapoktatás: Épületgépészet ágazati alapoktatás
Szakma: Hűtő- és szellőzésrendszer- szerelő, Központifűtés-és gázhálózatrendszer-szerelő, Víz- és csatornarendszer-szerelő, Épületgépész technikus
Tanulási terület: Épületgépészeti alapozás
Tantárgy: Matematika, Épületgépészeti alapozás I., Műszaki rajzismeret

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A projekt célja, hogy a tanulók képesek legyenek átlátni az épületek szerkezeteiben lejátszódó alapvető hőtechnikai folyamatokat. Megismerkednek a hőszükséglet számítás lényegi hátterével, a szerkezeti elemek hőtechnikai tulajdonságaival. Képessé válnak terepi körülményekhez hasonló környezetben a szükséges mérések elvégzésére, azok dokumentálására, építész tervrajzok alapszintű készítésére, olvasására, a méretarányok megismerésére.
A projekt során a tanulók bejárják, felmérik, és számítógépes környezetben elkészítik az iskolájuk (esetleg más bejárható épület) egy-egy épületrészének méretarányos alaprajzát oly módon, hogy az elkészült rajz alapján bármikor el lehessen végezni a helyiségek határolószerkezeteinek téli transzmissziós hőveszteség számításait. A felméréshez digitális eszközöket használnak, így fejlesztve digitális szakmai kompetenciájukat. Kiegészítő dokumentációként becsatolják a falszerkezetek rétegrendi összeállítását, és a külső határoló szerkezetekre elvégzett hőszükséglet számítást. Munkájukról tanulótársaiknak készítenek egy bemutatót, a projekt során elvégzett tevékenységekről, nehézségekről, élményekről.

Fejlesztési cél

A projekt célja, hogy a tanulóban kialakuljon egy rendszerszintű gondolkodásmód, melynek birtokában képes az ok-okozati összefüggések megértésére, a lejátszódó folyamatok kézben tartására. Képes a szükséges információk begyűjtésére, feldolgozására. A csapatmunka révén fejlődik a tanulók vázlatkészítési és kommunikációs képessége. Az alkalmazásra kerülő eszközök használatával a digitális kompetenciájukat is fejleszthetik a tanulók.

Eszközigény

Technológia – Hardver

  • mérőszalag, lézeres távolságmérő, számológép (csapatonként 2 db)
  • vázlatkészítés eszközei: jegyzetfüzet, léptékvonalzó
  • számítógép, notebook, tablet, okostelefon, digitalizáló tábla, projektor
  • számítógéptermi vagy otthoni számítógép, laptop (minden csapattagnak)

Technológia – Szoftver, alkalmazások

Nyomtatott anyagok 

  • Szerző: Némethné Mile Gabriella: Épületgépészeti alapfogalmak, Műszaki Könyvkiadó, MK-5102, 2019.