Kalandvadász

Kovács Edina Zita

Ágazat: Turizmus-vendéglátás
Ágazati alapoktatás: Turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás
Szakma: Cukrász, Cukrász szaktechnikus, Panziós-fogadós, Pincér-vendégtéri szakember, Szakács, Szakács szaktechnikus, Turisztikai szaktechnikus, Vendégtéri szaktechnikus
Tanulási terület: Turizmus-vendéglátás alapozás
Tantárgy: IKT a vendéglátásban, Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek, Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, Földrajz, Biológia, Idegen nyelv, Vizuális kultúra, Digitális kultúra

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A projekt során egy kézzelfogható turisztikai produktum jön létre, amely a mai kor igényeinek megfelel és akár piacra is kerülhetne az adott településen. A kalandjáték megalkotása során a tanulók ismeretei a közismereti és szakmai tárgyakban szélesednek, számos kompetencia fejlődik és sok esetben a munka világát leképező helyzetben találják magukat. A projekt egész ideje alatt hatékonyan és játszva tanulnak a diákok, emellett alkotási kedvüket is hasznosítják.

Fejlesztési cél

A projekt műveltető munkafolyamatai során számos fejlesztési cél valósul meg. Röviden összefoglalva a fejlesztési területek illeszkednek egy 21. századi turisztikai szakmában pályakezdő munkavállalótól elvárt kompetenciákhoz. 
 
Tanulás kompetenciái:
 • a világ megismerésének igénye
 • önreflexió, önértékelés és önellenőrzés
 • különböző tevékenységekben megszerzett tudás más területen történő felhasználása
 • szakmai és közismereti tudás ötvözése a gyakorlatban
Kommunikációs kompetenciák:
 • hagyományos és digitális szövegfeldolgozás, ennek kritikus és etikus felhasználása
 • szövegértési és szövegalkotási kompetenciafejlesztés
Digitális kompetencia:
 • a feladat elvégzéséhez szükséges információk felkutatása, szelektálása, értékelése, ellenőrzése és mentése
Matematikai kompetencia:
 • matematikai feladványok alkotása
 • matematikai kérdések megfogalmazása
A személyes és társas kapcsolati kompetencia:
 • rugalmasság és eredményes együttműködés a közös célok elérése érdekében
 • a csapattagok erősségeinek, illetve gyengeségeinek hatékony kezelése a közös eredmény eléréséért
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetencia:
 • új ötletek kitalálása, megvalósítása és másokkal való világos és hatékony megosztása
 • kreativitás és innováció fejlesztése
 • alkotási vágy fejlesztése
 • önismeret fejlesztése
 • önbizalomnövelés a sikeres tevékenység által
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetencia:
 • feladatok önálló meghatározása, rangsorolása és végrehajtása
 • feladatok felosztása a csapattagok között, figyelembe véve az egyenlő leterhelés megvalósítását és a tagok kompetenciáit
 • vállalkozói szellem kialakítása, növelése
 • váratlan helyzetek hatékony kezelése

Eszközigény

Technológia – Hardver: számítógép, vagy laptop, tablet, okostelefon, interaktív tábla, projektor, színes nyomtató
Technológia – Szoftver, alkalmazások: Irodai szoftvercsomag
 
Internetes források, alkalmazások: