Gyógyvizek hazája

Szabó Zoltán

Ágazat: Környezetvédelem és vízügy
Ágazati alapoktatás: Környezetvédelem és vízügy ágazati alapoktatás
Szakma: Hulladékfeldolgozó munkatárs, Környezetvédelmi technikus, Vízügyi munkatárs, Vízügyi technikus
Tanulási terület: Természettudományos és műszaki alapok
Tantárgy: Természettudományos és műszaki alapok, Környezetvédelmi és vízgazdálkodási alapok I., Kémia

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A projekt célja, hogy a tanulók megtegyék az első lépéseket a természetes vizek elemzésének komplex szemléletű megvalósításában. Virtuális túrán vesznek részt a legismertebb hazai gyógyfürdőkben, mindeközben a tanulók megismerkednek a gyógyhelyek történetével, jelenével, vonzerőjével, miközben csoportmunkában adatokat gyűjtenek, azokat feldolgozzák, értelmezik, egyszerű laboratóriumi méréseket végeznek. A projekt terméke egy, a feldolgozott gyógyfürdő személyes felkeresésére inspiráló digitális dokumentum (prospektus vagy kisfilm), ami hasznosítható lehet később nemzetközi együttműködésekben is.

Fejlesztési cél

A projekt a 2020-as NAT-ban megjelölt 6 fő fejlesztési területből 5-höz is szervesen kapcsolódik, legszorosabban a matematikai és gondolkodási, valamint a digitális kompetenciákhoz, de hozzá tud járulni a kommunikációs, a társas és az innovációs kompetenciák fejlesztéséhez is.

Eszközigény

A sikeres megvalósításnak semmilyen különleges eszközigénye nincs, az általánosan használt informatikai eszközök és szoftverek szükségesek. Alapvető laboratóriumi eszközökre (mérleg, nem baj, ha nem analitikai, mérőhenger, mérőlombik, főzőpohár, kémcsőállvány, kémcsövek) és vegyszerekre (konyhasó, szódabikarbóna, kalcium-hidrogénkarbonát, sósav, ezüst(I)-nitrát-oldat, indikátorpapír, vízkeménység-jelző papír) van szükség.