Cápák előtt

Udvariné Csorba Erika

9. - 13. évfolyam

Digitális Témahét projektcsomag

Összefoglaló

A projekt célja, hogy a csoportban együtt tevékenykedő tanulók megismerjék iskolatársaik szokásait egy bizonyos területen és ezt bemutassák a többi csoportnak, más osztályok diákjainak prezentáció formájában majd a projekt végén egy show keretében minden csoport kap 3 percet, amelyben bizonyíthatja leendő vállalkozása életképességét. Miért van erre szükség? Mert 11. évfolyamon egy virtuális diákvállalkozást hoznak létre és működtetnek, amelynek keretében egy kitalált termékkel vagy szoltáltatással kell kielégíteni a tanulótársak eltérő igényeit. A projekt során kérdőíves felmérést végeznek, amelynek segítségével bizonyítják vagy cáfolják, hogy a kitalált termék vagy szolgáltatás ötlet megállja a helyét, lehet rá alapozni a későbbiekben egy vállalkozást. A kérdőíveket megszerkesztik, kitöltetik, az eredményeket statisztikai eszközökkel elemzik, következtetéseket vonnak le, ok-okozati összefüggéseket keresnek, vitáznak és végül szemléletes formában közzéteszik egy prezentációban, majd egy show műsorban meggyőzik a „Cápákat” leendő vállalkozási ötletük életképességéről.

Fejlesztési cél

Statisztikai elemzési eszköztárukat bővíthetik, gépírás ismereteiket, kulturált kapcsolattartási készségüket, marketing tudásukat és digitális kompetenciáikat is fejleszthetik.

Eszközigény

Számítógép, tabletek, okostelefonok, projektor, rajzeszközök (színes ceruzák, filctollak)
A/4 méretű gépíró lapok, csoportonként olló, ragasztó, A/4 méretű fehér és színes lapok