PRO-fashion

Tóth Éva

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A tanulók szakmájuk kiemelkedő alakjainak bőrébe bújva újra divatba hozzák a szakképzést: adott szakmák, ágazatok híres magyar és nemzetközi szakembereinek nevében  alapítanak cégeket a mai modern körülmények között. Önéletrajzot készítenek, motivációs levelet írnak és felvételiznek a nemzetközi szinten is terjeszkedő cégekhez (magyar és angol nyelven). A sikeres felvételi után nemcsak szakmai, hanem céges feladatokat is el kell látniuk (marketingfelelős, kommunikációs menedzser stb). Alapító okiratban lefektetik a működési alapelveket és az ellátandó feladatokat, megvizsgálják a szakmai cégek alapításának feltételeit, a vállalkozási formákat, a munkaerő szakképzettségét, felvételének feltételeit. Plakátokat készítenek a cég népszerűsítésére és a közösségi médián keresztül hirdetik a munkájukat, hírlevelet küldenek a potenciális vevőknek. Hogyan alakult volna a munkásságuk, ha akkor létezik modern technológia és közösségi média? A hetet egy-egy online, interaktív kiadvánnyal zárják, bemutatva az újításaikat.

Fejlesztési cél

  • Tanulási és innovációs készségek: kritikai gondolkodás és problémamegoldás, a tantárgyak közti összefüggések megértése, kommunikáció és együttműködés
  • Információs, média- és technológiai készségek: pontos és kreatív információhasználat az aktuális probléma megoldásához, digitális technológia és a kommunikációs eszközök és/vagy hálózatok megfelelő használata az információkhoz való hozzáférés
  • Életvezetési és karrierkészségek: megfelelő és eredményes együttműködés másokkal, felelősség a csapatban betöltött szerepkörnek megfelelően
  • Tájékozódás térben és időben, az ismeretek rendszerezése, alkotás és kreativitás, a világ megismerésének igénye, önértékelés és önellenőrzés

Eszközigény

projektor, tanári laptop, tanuló számítógép/ laptop, igény esetén okostelefon vagy tablet