„Tükröm, tükröm…”

Dr. Nagy Ákos

Ágazat: Rendészet és közszolgálat
Ágazati alapoktatás: Rendészet és közszolgálat (rendőri) ágazati alapoktatás
Szakma: Rendőr tiszthelyettes
Tanulási terület: Rendészet és közszolgálat (rendőri) ágazati alapismeretek
Tantárgy: Jogi alapismeretek, Társadalmi és kommunikációs alapismeretek, Rendvédelmi informatika

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A tanulók a Hófehérke és a hét törpe meséjének feldolgozásán keresztül megismerkednek a bűncselekmények alapvető ismérveivel. A projekt során megtanulják felismerni a bűncselekmények elkövetőinek jellemzőit, az alannyá válás feltételeit és a büntethetőségi akadályok rendszerét. 
A tanulók a jogszabály vonatkozó szövegrészleteit feldolgozzák, a lényegét kiemelik, és képes vagy képregényes formában a társaik számára is értelmezhető színvonalú tudáscsomagot hoznak létre. A végcél, hogy mindenki mélységében sajátítsa el a törvényi rendelkezések lényegét. Ezt bizonyítandó, a projekt végén egy online tárgyalást tartanak tanulók, és a tárgyalásról videófelvételt is készítenek.

Fejlesztési cél

A tanuló legyen képes önállóan felismerni, mely emberi magatartások számítanak jogsértőnek, ezen belül bűncselekménynek. Ezek elkövetőit legyen képes felismerni, meghatározni.

Eszközigény

laptop és/vagy számítógép és/vagy táblagép és/vagy okostelefon