Célcsoport

Típus

Évfolyam

{{ $item.name }}

Helyszín

{{ $item }}

A tartalmi kínálatot folyamatosan bővítjük.

Hullámok világa

Klacsákné Tóth Ágota

11. - 12. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja, hogy a diákok átfogó képet kapjanak arról, hogyan befolyásolják életünket a különböző hullámok, sugárzások. A tanulók csoportokban kísérleteznek, digitális folyóiratot készítenek.

Tovább

Az otthon melege

Sándor Zoltán

Ágazat: Épületgépészet
Ágazati alapoktatás: Épületgépészet ágazati alapoktatás
Szakma: Hűtő- és szellőzésrendszer- szerelő, Központifűtés-és gázhálózatrendszer-szerelő, Víz- és csatornarendszer-szerelő, Épületgépész technikus
Tanulási terület: Épületgépészeti alapozás
Tantárgy: Matematika, Épületgépészeti alapozás I., Műszaki rajzismeret

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja, hogy a tanulók képesek legyenek átlátni az épületek szerkezeteiben lejátszódó alapvető hőtechnikai folyamatokat. Megismerkednek a hőszükséglet számítás lényegi hátterével, a szerkezeti elemek hőtechnikai tulajdonságaival. Képessé válnak terepi körülményekhez hasonló környezetben a szükséges mérések elvégzésére, azok dokumentálására, építész tervrajzok alapszintű készítésére, olvasására, a méretarányok megismerésére.
A projekt során a tanulók bejárják, felmérik, és számítógépes környezetben elkészítik az iskolájuk (esetleg más bejárható épület) egy-egy épületrészének méretarányos alaprajzát oly módon, hogy az elkészült rajz alapján bármikor el lehessen végezni a helyiségek határolószerkezeteinek téli transzmissziós hőveszteség számításait. A felméréshez digitális eszközöket használnak, így fejlesztve digitális szakmai kompetenciájukat. Kiegészítő dokumentációként becsatolják a falszerkezetek rétegrendi összeállítását, és a külső határoló szerkezetekre elvégzett hőszükséglet számítást. Munkájukról tanulótársaiknak készítenek egy bemutatót, a projekt során elvégzett tevékenységekről, nehézségekről, élményekről.

Tovább

Az első lépések az asztalosság felé

Cserteiné Filó Ágnes

Ágazat: Fa- és bútoripar
Ágazati alapoktatás: Fa- és bútoripar ágazati alapoktatás
Szakma: Asztalos, Faipari technikus, Kárpitos
Tanulási terület: Fa- és bútoripari alapozás
Tantárgy: Ábrázolási alapismeretek, Mérési alapismeretek, Fa- és bútoripari alapgyakorlat, Anyagismeret, Digitális alapismeretek

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A tanulók egy fából készült ajándéktárgyat készítenek, közben megismerkednek a fafajok eltérő tulajdonságaival. Kutatást végeznek, hogy a fotoszintézissel keletkezett szerves anyag milyen formában épül be a faanyagba, mi okozza az egyes fafajok eltérő tulajdonságait. Miközben elkészítik faipari terméküket, széles skálán ismerkednek a kézi megmunkálással a régi díszítési technikáktól a CNC-ig.

Tovább

„Tükröm, tükröm…”

Dr. Nagy Ákos

Ágazat: Rendészet és közszolgálat
Ágazati alapoktatás: Rendészet és közszolgálat (rendőri) ágazati alapoktatás
Szakma: Rendőr tiszthelyettes
Tanulási terület: Rendészet és közszolgálat (rendőri) ágazati alapismeretek
Tantárgy: Jogi alapismeretek, Társadalmi és kommunikációs alapismeretek, Rendvédelmi informatika

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A tanulók a Hófehérke és a hét törpe meséjének feldolgozásán keresztül megismerkednek a bűncselekmények alapvető ismérveivel. A projekt során megtanulják felismerni a bűncselekmények elkövetőinek jellemzőit, az alannyá válás feltételeit és a büntethetőségi akadályok rendszerét. 
A tanulók a jogszabály vonatkozó szövegrészleteit feldolgozzák, a lényegét kiemelik, és képes vagy képregényes formában a társaik számára is értelmezhető színvonalú tudáscsomagot hoznak létre. A végcél, hogy mindenki mélységében sajátítsa el a törvényi rendelkezések lényegét. Ezt bizonyítandó, a projekt végén egy online tárgyalást tartanak tanulók, és a tárgyalásról videófelvételt is készítenek.

Tovább

Altató

Tóth Anikó

Ágazat: Szociális
Ágazati alapoktatás: Szociális ágazati alapoktatás
Szakma: Gyermek- és ifjúsági felügyelő, Kisgyermekgondozó, - nevelő, Szociális ápoló és gondozó, Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, Szociális és mentálhiegénés szakgondozó, Szociális és rehabilitációs szakgondozó
Tanulási terület: Szociális ágazati alapképzés
Tantárgy: A kisgyermekek gondozása, Pszichológia, Szakmai személyiségfejlesztés

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Gyakran felmerül a kérdés szülőként, szakemberként, mikor csinálom jól, amit csinálok? Hogyan gondozom helyesen a gyereket? Az altatást, mint az egyik gondozási feladatot járjuk körül a projekt keretében, majd a tanulók a projekt végső produktumában, amit csoportokban készítettek el, egy rövid videóban mutatják be, hogy mit kell tudni a kisgyermek altatásáról napjainkban.

Tovább

Tengerész a színpadon

Farkas Ildikó

Ágazat: Kreatív
Ágazati alapoktatás: Színház és hangtechnika ágazati alapoktatás
Szakma: Hangtechnikus, Színház- és rendezvénytechnikus
Tanulási terület: Audiovizuális alapismeretek, Biztonságtechnikai ismeretek
Tantárgy: Művelődéstörténet, Ábrázolástechnika, Biztonságtechnika

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja a színház és a hajózás közös szakmai területeinek megismerése, feltérképezése az újkori történelem, a világkereskedelem kialakulásának kora, a korabeli művészeti stílus tükrében. 
A projekt során a tanulók megismerik a barokk stíluselemeket és a barokk színpadtechnika újításait, főbb elemeit és technológiáját, a hajózás és a színpad közös területeit, néhány kötözési módot és az alapvető biztonságtechnikai elvárásokat. A tevékenységek közben pedig fejlődik digitális kompetenciájuk.
A projekt végére a tanulók a későbbiekben is bővíthető, színpadtechnikai eszközöket tartalmazó tudástárat hoznak létre. A zárónapon az összegyűjtött tudáselemeket felhasználva két csoportban elkészített storyboard-dal, vagy animált videóval együttesen elmesélik egy XVII. századi tengerész/kalóz élettörténetét, aki a hajózással felhagyva színpadmesterré válik.

Tovább

Mozgásra fel!

Emődi Tünde

Ágazat: Sport
Ágazati alapoktatás: Sport ágazati alapoktatás
Szakma: Fitnesz-wellness instruktor, Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező
Tanulási terület: Sport ágazati alapoktatás
Tantárgy: Edzéselmélet

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során a tanulók az edzéshez, a testmozgáshoz szükséges edzéseszközökkel ismerkednek meg. Csoportokban dolgozzák fel az adott tananyagot, majd a tanult ismereteiket felhasználva edzéstervet készítenek társaiknak. A csoportok a feladatlapok megoldása során az alábbi témákat dolgozzák fel: a természet erői, testi higiéné; testgyakorlatok, versenyek; szakismeretek és az edzettségi állapot mérése. A témák feldolgozását különböző digitális tartalmak (pl.: videók, alkalmazások, online cikkek) segítik.
A feladatlapok megoldása után megismerve az edzéstervezés alapszabályait következik az edzésterv elkészítése. A figyelem felkeltése céljából egy motivációs plakátot készítenek, ezzel is hangsúlyozva a sport fontosságát. A projekt fontos célkitűzése a tanulók digitális kompetenciafejlesztése.
A projekt célja, hogy a tanulók megismerjék a sport, a testmozgáshoz szükséges edzéseszközöket. Tudatosuljon bennük a mozgás, a helyes táplálkozás fontossága.

Tovább

A ruha teszi az embert?

Vezdán Csaba

Ágazat: Rendészet és közszolgálat
Ágazati alapoktatás: Rendészet és közszolgálat ágazati alapoktatás
Szakma: Közszolgálati technikus, Rendészeti őr
Tanulási terület: Rendészeti és közszolgálati alapozó képzés
Tantárgy: Digitális kultúra, Kommunikáció, Magyar nyelv és irodalom, Közszolgálati alapismeretek, Speciális testnevelés és önvédelem, Kommunikációs ismeretek

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja, hogy a tanulók gyűjtőmunkát végezve megismerjék a rendvédelmi szerveknél használt rendfokozatokat, az alá-fölé rendeltségi viszonyokat és felhasználják az ott alkalmazott kommunikációs és alaki szabályokat, ezen kívül fejlesszék a digitális kompetenciájukat. A megszerzett tudásukat rendszerezve egy közös prezentációt (videókat tartalmazó prezentáció) hozzanak létre, készítsenek csoportmunkában, figyelve a kölcsönös együttműködésre.

Tovább

Gyógyvizek hazája

Szabó Zoltán

Ágazat: Környezetvédelem és vízügy
Ágazati alapoktatás: Környezetvédelem és vízügy ágazati alapoktatás
Szakma: Hulladékfeldolgozó munkatárs, Környezetvédelmi technikus, Vízügyi munkatárs, Vízügyi technikus
Tanulási terület: Természettudományos és műszaki alapok
Tantárgy: Természettudományos és műszaki alapok, Környezetvédelmi és vízgazdálkodási alapok I., Kémia

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja, hogy a tanulók megtegyék az első lépéseket a természetes vizek elemzésének komplex szemléletű megvalósításában. Virtuális túrán vesznek részt a legismertebb hazai gyógyfürdőkben, mindeközben a tanulók megismerkednek a gyógyhelyek történetével, jelenével, vonzerőjével, miközben csoportmunkában adatokat gyűjtenek, azokat feldolgozzák, értelmezik, egyszerű laboratóriumi méréseket végeznek. A projekt terméke egy, a feldolgozott gyógyfürdő személyes felkeresésére inspiráló digitális dokumentum (prospektus vagy kisfilm), ami hasznosítható lehet később nemzetközi együttműködésekben is.

Tovább

Gyümölcs(öző) tudományok

Tormáné Csizmadia Zsuzsanna

Ágazat: Élelmiszeripar
Ágazati alapoktatás: Élelmiszeripar ágazati alapoktatás
Szakma: Bor- és pezsgőgyártó technikus, Erjedés- és üdítőital-ipari technikus, Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő, Hentes és húskészítmény-készítő, Húsipari technikus, Kistermelői élelmiszer-előállító, Pék, Pék-cukrász, Szőlész-borász, Sütő- és cukrászipari technikus, Tartósítóipari technikus, Tartósítóiparitermék-készítő, Tejipari technikus, Tejtermékkészítő, Édességkészítő, Élelmiszer-ellenőrzési technikus, Élelmiszeripari gépkezelő, Élelmiszeripari gépésztechnikus
Tanulási terület: Élelmiszeripari ágazati alapoktatás
Tantárgy: Élelmiszerismeret

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja, hogy a tanulók megismerjék az élelmiszeripar meghatározó növényi eredetű nyersanyagai közül a gyümölcsöket, illetve átfogó képet kapjanak arról milyen sokféle felhasználási területe van ezeknek a nyersanyagoknak (itt főleg az ágazatból kiindulva az élelmiszeriparra helyezzük a hangsúlyt). A digitális eszközökkel támogatott projekt során a tanulók csoportokban dolgozva házi készítésű gyümölcsös süteményeket készítenek, melynek folyamatát digitális szakácskönyvben rögzítik. Ezen kívül elkészítik az anyagköltség számítást.
A projekt részét képezi egy idegen nyelvű prezentáció elkészítése is.

Tovább

Korlátlan lehetőségek

Pósáné Szűcs Erika

Ágazat: Egészségügyi technika
Ágazati alapoktatás: Egészségügyi technika ágazati alapoktatás
Szakma: Fogtechnikus, Optikaitermék-készítő, Optikus
Tanulási terület: Egészségügyi technika ágazati alapoktatás
Tantárgy: Informatikai alapismeretek

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projektfeladat elvégzése során a tanulók megtanulják a fogpótlások és optikai termékek digitális tervezésének és kivitelezésének alapvető ismereteit, amit későbbi szakmai munkájuk során alkalmazhatnak. 
A projektmunka során a tanulók csoportmunkában és egyénileg modellekről szkennelést készítenek, az eredményt az oktatóval közösen értékelik. Oktatói instruálással elsajátítják a tervező programok használatát és digitálisan terveznek. Oktatói instruálással elsajátítják a szemüveglencsék digitális centrálását és a szemüvegkeretek digitális letapogatását (szkennelését), megismerik a perifériák típusait, működését és használatukat. 
Az oktatókkal közösen kiválasztják a digitális kivitelezés alapanyagait és szakterületenként információt kapnak a digitális kivitelezési lehetőségekről.
A projekt eredménye: a tanulók és a csoportok az oktató által meghatározott digitális tervezési feladatot készítenek és rögzítenek.
Az oktató által meghatározott szemüveglencse és szemüvegkeret típushoz egymás arcán elvégeznek egy centrálási feladatot, és a keret letapogatás után az automata csiszológépben (CAM) rögzítik a mért és ellenőrzött centrálási adatokat, majd az iskola tanulóinak és más csoportoknak bemutatják a CAD tervezőfelületet és az adatrögzítést. A tanulók megismerik gyakorlatban a tervezőrendszerek felhasználási lehetőségeit. Digitális tudástárat hoznak létre, amely a következő évfolyamok számára is felhasználható lesz.
A projekt lezárásakor a csoportok és a tanulók prezentálják a többi csoportnak és az évfolyamnak CAD tervezési vagy alkalmazási feladataikat.

Tovább

Nyuszi ül a fűben

Balogh Zsolt

Ágazat: Honvédelem
Ágazati alapoktatás: Honvédelem ágazati alapoktatás
Szakma: Fegyvergyártó szaktechnikus, Fegyverműszerész technikus, Fegyveroptikai szaktechnikus, Honvéd altiszt, Honvéd kadét, Közszolgálati technikus
Tanulási terület: Honvédelem - szakmai alapozó ismeretek
Tantárgy: Digitális kultúra, Matematika, Alapszintű katonai ismeretek, Ágazattechnikai ismeretek, Alaki rendgyakorlatok, Geopolitikai földrajz, Testnevelés, Fizika

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során a tanulók közösen, az iskola székhelyén, illetve tágabb vonzáskörzetében feltérképezik, 4-5 fős csoportokban „felderítik”, meghatározzák és felkeresik a különböző állomáshelyeket, amelyek a békefenntartás járőrtevékenységei során fellépő kihívásokat jelenítik meg. A járőrtevékenység megvalósítása során a honvédelmi-katonai ismereteik bővülnek, az együttműködési készségük, a kommunikációs képességük fejlődik és a digitális technológia használatuk szélesedik, magabiztosabbá válik. A tanulók együttműködve társaikkal fejlesztik a fegyverhasználati, térkép és térképolvasási, tájékozódási képességüket.
A projekt produktuma egy általuk megvalósított katonai járőrtevékenység végrehajtása, a hozzákapcsolódó járőrállomások feltérképezése, felderítése, az állomásokon felmerülő kihívások önálló értelmezése és feldolgozása, csoportos leküzdése, melynek megvalósítása és bemutatása a projekt végén digitális alapokra helyezett összefoglaló jelentés formájában készül el.
A projekt hozzájárul, hogy a tanulók az ágazati alapvizsga alapszintű katonai ismeretek részét sikeresebben teljesítsék.

Tovább