Hullámok világa

Klacsákné Tóth Ágota

11. - 12. évfolyam

Digitális Témahét projektcsomag

Összefoglaló

A projekt célja, hogy a diákok átfogó képet kapjanak arról, hogyan befolyásolják életünket a különböző hullámok, sugárzások.

A tanulók csoportokban feladatlapok alapján fajtáik szerint átismétlik a tanult természeti folyamatokat, kísérletek, modellek segítségével azonosítják azokat a mindennapi életünkben tapasztalható jelenségekkel. Minden csoport négy jelenséget tanulmányoz, majd vizsgálatait megosztja más csoportokkal. A csoportok ezek után általános témát választanak, és átfogó szempontok alapján elemzik ismereteiket.

A projekt sokszínű feladatainak megoldását infokommunikációs eszközök támogatják, az egyes témák összegzéseit a csoportok digitális folyóiratban egyesítik.

Fejlesztési cél

Természettudományos kompetencia: Képes meghatározott szempontoknak megfelelően megtervezni és végrehajtani megfigyeléseket, kísérleteket, és azok eredményeiből reális és helyes következtetéseket levonni. Képes mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki műveltségét a tanulásban és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során.

Matematikai kompetencia: Képes megérteni egyes természeti és társadalmi-gazdasági folyamatokra alkalmazott matematikai modelleket, és ezt tudja alkalmazni a jelenségek megértésében, a problémák megoldásában a mindennapi élet különböző területein is.

Digitális kompetencia: Felismeri és ki is használja az IKT nyújtotta lehetőségeket, a kreativitást és innovációt igénylő feladatok, problémák megoldásában.

Hatékony önálló tanulás

Kritikai gondolkodás és problémamegoldás

Információs műveltség

Együttműködés

Eszközigény

Hardver: asztali számítógép vagy tanulói laptop vagy tablet, mobiltelefon

Szoftver: Microsoft Office

Alkalmazások: TeamUp   Linoit   Microsoft OneDrive   Office365   OneNote   Joomag   Canva   PHET szimulációk stb.

 

A projekttervben ajánlott alkalmazásokhoz a Tudásbázisban oktató videókat találsz! (Keresd az oktató videókat úgy, hogy az alkalmazás nevét állítod be szűrőfeltételként!)

 

A mintaprojekt csomagot megtalálod az Okosportálon is további, a portálon elérhető tartalmi javaslatokkal.

 

Az oktatás támogatására irányuló Tisztaszoftver Program megkönnyíti a mindennapi tanulást és tanítást, az otthoni munkát és a közösen végzett feladatok ellátását. A program révén minden diák és tanár ingyenesen töltheti le az új Office-t és telepítheti azt minden eszközére. Az Office 365 Pro Plus csomag tartalmazza a jól ismert alkalmazások (többek között Word, Excel, PowerPoint) legfrissebb, asztali verzióját, sőt azok online változatát is, így a felhasználók bármikor, bárhonnan hozzáférhetnek a dokumentumaikhoz és szerkeszthetik azokat. A csomaggal járó, 1TB méretű tárhelyen elfér a teljes közoktatási tananyag (könyvek, feladatgyűjtemények, jegyzetek), beleértve a képeket vagy a videó- és hangfelvételeket is.

Töltse le ingyen az Office 365-öt az oktatási azonosító megadásával az www.o365.educatio.hu oldalon!