Célcsoport

Típus

Évfolyam

{{ $item.name }}

Helyszín

{{ $item }}

A tartalmi kínálatot folyamatosan bővítjük.

Gyógyvizek hazája

Szabó Zoltán

Ágazat: Környezetvédelem és vízügy
Ágazati alapoktatás: Környezetvédelem és vízügy ágazati alapoktatás
Szakma: Hulladékfeldolgozó munkatárs, Környezetvédelmi technikus, Vízügyi munkatárs, Vízügyi technikus
Tanulási terület: Természettudományos és műszaki alapok
Tantárgy: Természettudományos és műszaki alapok, Környezetvédelmi és vízgazdálkodási alapok I., Kémia

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja, hogy a tanulók megtegyék az első lépéseket a természetes vizek elemzésének komplex szemléletű megvalósításában. Virtuális túrán vesznek részt a legismertebb hazai gyógyfürdőkben, mindeközben a tanulók megismerkednek a gyógyhelyek történetével, jelenével, vonzerőjével, miközben csoportmunkában adatokat gyűjtenek, azokat feldolgozzák, értelmezik, egyszerű laboratóriumi méréseket végeznek. A projekt terméke egy, a feldolgozott gyógyfürdő személyes felkeresésére inspiráló digitális dokumentum (prospektus vagy kisfilm), ami hasznosítható lehet később nemzetközi együttműködésekben is.

Tovább

Gyümölcs(öző) tudományok

Tormáné Csizmadia Zsuzsanna

Ágazat: Élelmiszeripar
Ágazati alapoktatás: Élelmiszeripar ágazati alapoktatás
Szakma: Bor- és pezsgőgyártó technikus, Erjedés- és üdítőital-ipari technikus, Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő, Hentes és húskészítmény-készítő, Húsipari technikus, Kistermelői élelmiszer-előállító, Pék, Pék-cukrász, Szőlész-borász, Sütő- és cukrászipari technikus, Tartósítóipari technikus, Tartósítóiparitermék-készítő, Tejipari technikus, Tejtermékkészítő, Édességkészítő, Élelmiszer-ellenőrzési technikus, Élelmiszeripari gépkezelő, Élelmiszeripari gépésztechnikus
Tanulási terület: Élelmiszeripari ágazati alapoktatás
Tantárgy: Élelmiszerismeret

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja, hogy a tanulók megismerjék az élelmiszeripar meghatározó növényi eredetű nyersanyagai közül a gyümölcsöket, illetve átfogó képet kapjanak arról milyen sokféle felhasználási területe van ezeknek a nyersanyagoknak (itt főleg az ágazatból kiindulva az élelmiszeriparra helyezzük a hangsúlyt). A digitális eszközökkel támogatott projekt során a tanulók csoportokban dolgozva házi készítésű gyümölcsös süteményeket készítenek, melynek folyamatát digitális szakácskönyvben rögzítik. Ezen kívül elkészítik az anyagköltség számítást.
A projekt részét képezi egy idegen nyelvű prezentáció elkészítése is.

Tovább

Hő-mérőpárok

Kónya Marianna

Ágazat: Vegyipar
Ágazati alapoktatás: Vegyipar ágazati alapoktatás
Szakma: Abroncsgyártó, Gumiipari technikus, Gyógyszerkészitmény-gyártó, Műanyag-feldolgozó, Műanyag-feldolgozó technikus, Vegyipari rendszerkezelő, Vegyész technikus
Tanulási terület: Vegyipari ágazati alapozás

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja, hogy a tanulók átfogó képet kapjanak a halmazállapotok tulajdonságairól, a halmazállapot-változásokról, az exoterm és endoterm folyamatokról. Kísérleteket és méréseket végeznek, az ismereteket összekapcsolják a vegyiparban jelentőséggel bíró mérési gyakorlattal. A projekt sokszínű feladatainak megoldását a digitális technológia eszközei támogatják.
A csoportok kísérleteikről felvételt készítenek, megfigyeléseiket elektronikusan rögzítik, a mért adatokat grafikusan ábrázolják, vizsgálataik eredményét megosztják a többi csoporttal. 
A csoportok a tudásmegosztást követően egy laboratóriumi mérőberendezés tervezését kapják feladatul, a technikus évfolyamon össze is állítják a berendezést. A vegyipar ágazatban munkatankönyvek nem állnak rendelkezésre, így munkájuk eredménye segíti őket a tanulási folyamatban.

Tovább

HŐ-SOK(K)

Somogyi Ágota, Oláhné Nádasdi Zsuzsanna

7. - 8. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során a tanulók csoportokban végeznek kutatásokat, méréseket a környezetük hőmérséklet változásával kapcsolatban. A tanulók a kutatási tapasztalataikat kutatási naplóban rögzítik, eredményeiket digitális formában - poszter, szórólap - társaikkal is megosztják. A projekt végén játékos formában ellenőrzik az átadott ismereteket.

Tovább

Hős kerestetik!

Vásárhelyi Virág

5. - 6. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során Petőfi Sándor János vitéz c. művének összefoglalása mellett a hős fogalmának többszempontú elemzésére kerül sor. A diákok digitális kollázsokat, majd társasjátékot készítenek. A diákok interjúkat készítenek, majd Scratch-ban hős figurákat programoznak.

Tovább

Hullámok világa

Klacsákné Tóth Ágota

11. - 12. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja, hogy a diákok átfogó képet kapjanak arról, hogyan befolyásolják életünket a különböző hullámok, sugárzások. A tanulók csoportokban kísérleteznek, digitális folyóiratot készítenek.

Tovább

Infekciókontroll régen és most

Hódos Jánosné

Ágazat: Egészségügy
Ágazati alapoktatás: Egészségügy ágazati alapoktatás
Szakma: Egészségügyi asszisztens, Egészségügyi laboráns, Gyakorló ápoló, Klinikai laboratóriumi szakasszisztens, Mentőápoló, Ortopédiai műszerész, Perioperatív szakasszisztens, Radiográfiai szakasszisztens, Rehabilitációs terapeuta, Szövettani szakasszisztens, Általános Ápoló
Tanulási terület: Egészségügy ágazati alapoktatás
Tantárgy: Biológia, Digitális kultúra, Matematika, Történelem, Munka-balesetvédelem, Betegbiztonság, Egészségügyi etikai és betegjogi ismeretek, Szakmai kémiai és biokémiai alapok, Alapvető higiénés rendszabályok

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja, hogy élményszerűbbé tegyük a jövendő egészségügyi dolgozók számára az infekciókontrollal kapcsolatos alapismeretek elsajátítását. A projekt első részében a tanulók feldolgozzák az infekciókontroll alapjait, történeti hátterét, jártasságot szereznek a fertőtlenítő eljárások alkalmazásában, az egyéni védőfelszerelések használatában. Ismereteik alkalmazására a csoportok kvízeket készítenek, amelyet egymással kicserélve oldanak meg. A munka második szakaszában különböző informatikai alkalmazások segítségével produktumként tájékoztató csomagot (online tájékoztató kiadvány, infógrafika, animáció) készítenek az általuk kiválasztott kórházi fertőzés lényegéről és megelőzéséről. Munkájukat verseny keretében mutatják be a zsűri és a többi csoport előtt.

Tovább

Kalandvadász

Kovács Edina Zita

Ágazat: Turizmus-vendéglátás
Ágazati alapoktatás: Turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás
Szakma: Cukrász, Cukrász szaktechnikus, Panziós-fogadós, Pincér-vendégtéri szakember, Szakács, Szakács szaktechnikus, Turisztikai szaktechnikus, Vendégtéri szaktechnikus
Tanulási terület: Turizmus-vendéglátás alapozás
Tantárgy: IKT a vendéglátásban, Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek, Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, Földrajz, Biológia, Idegen nyelv, Vizuális kultúra, Digitális kultúra

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja, egy, a tanulókból álló csapatok által kitalált kalandjáték, amely az iskola székhelyének, illetve környékének 3 turisztikai attrakcióját mutatja be interaktív formában. A projekt során két produktum készül el a tanulók által a kalandjáték 2 játszási lehetőséggel és csapatonként egy kb. 30 mp-es videófilm, amely röviden bemutatja a játékot.

Tovább

Kognitív számítás

Zsigó Zsolt Miklós

Ágazat: Informatika és távközlés
Ágazati alapoktatás: Informatika és távközlés ágazati alapoktatás
Szakma: Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus, Távközlési technikus
Tanulási terület: A jelen és a jövő infokommunikációja, Programozási alapok
Tantárgy: Digitális kultúra, Idegen nyelv, Történelem, Vizuális kultúra, informatika, Nyelvészet

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során a tanulók megismerik, hogy milyen hatással van a mesterséges intelligencia, azon belül a kognitív számítás a hétköznapi életünkre. A robotokkal kapcsolatos eddigi ismeretek összefoglalása után a csapatok egy-egy robotot építenek. A tanulók csoportokban végeznek kutatást, a megépített robot és a kognitív számítás segítségével értelmezik a világot: érzékelés, tanulás és tapasztalat útján. A csoportok ezek után egy hackathonon vesznek részt, ahol ötleteiket egy önálló, kognitív tartalmú projektté formálják. A projekt eredménye a munka során keletkező leírások, kódok verziókezelőbe rendezett összessége, és az ötletversenyen készült Watson AI alkalmazások.

Tovább

Korlátlan lehetőségek

Pósáné Szűcs Erika

Ágazat: Egészségügyi technika
Ágazati alapoktatás: Egészségügyi technika ágazati alapoktatás
Szakma: Fogtechnikus, Optikaitermék-készítő, Optikus
Tanulási terület: Egészségügyi technika ágazati alapoktatás
Tantárgy: Informatikai alapismeretek

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projektfeladat elvégzése során a tanulók megtanulják a fogpótlások és optikai termékek digitális tervezésének és kivitelezésének alapvető ismereteit, amit későbbi szakmai munkájuk során alkalmazhatnak. 
A projektmunka során a tanulók csoportmunkában és egyénileg modellekről szkennelést készítenek, az eredményt az oktatóval közösen értékelik. Oktatói instruálással elsajátítják a tervező programok használatát és digitálisan terveznek. Oktatói instruálással elsajátítják a szemüveglencsék digitális centrálását és a szemüvegkeretek digitális letapogatását (szkennelését), megismerik a perifériák típusait, működését és használatukat. 
Az oktatókkal közösen kiválasztják a digitális kivitelezés alapanyagait és szakterületenként információt kapnak a digitális kivitelezési lehetőségekről.
A projekt eredménye: a tanulók és a csoportok az oktató által meghatározott digitális tervezési feladatot készítenek és rögzítenek.
Az oktató által meghatározott szemüveglencse és szemüvegkeret típushoz egymás arcán elvégeznek egy centrálási feladatot, és a keret letapogatás után az automata csiszológépben (CAM) rögzítik a mért és ellenőrzött centrálási adatokat, majd az iskola tanulóinak és más csoportoknak bemutatják a CAD tervezőfelületet és az adatrögzítést. A tanulók megismerik gyakorlatban a tervezőrendszerek felhasználási lehetőségeit. Digitális tudástárat hoznak létre, amely a következő évfolyamok számára is felhasználható lesz.
A projekt lezárásakor a csoportok és a tanulók prezentálják a többi csoportnak és az évfolyamnak CAD tervezési vagy alkalmazási feladataikat.

Tovább

Korszerű technológiák az intelligens épületekben

Kaczur András

Ágazat: Építőipar
Ágazati alapoktatás: Építőipar ágazati alapoktatás
Szakma: Burkoló, Bádogos, Festő, mázoló, tapétázó, Szerkezetépítő és -szerelő
Tanulási terület: Építőipari közös ismeretek
Tantárgy: Építőipari rajzi alapismeretek, Építőipari alapismeretek

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során a tanulók képessé válnak az egyes építőipari szakmák tevékenységeinek beazonosítására, elkülönítésére és az építőipari folyamat megfelelő technológiai sorrendjének felállítására. Az épületekkel szemben támasztott követelményekre építve, csoportokban együtt dolgozva megismerik az okos épület legjellemzőbb részeit és működését, valamint ezeknek a fenntarthatósággal és az energiatakarékossággal való összefüggését. A tanulók az intézmény Digitális Közösségi Alkotóműhelyében a legkorszerűbb digitális technológiák (lézervágás, lézergravírozás, mikrokontroller-programozás, 3D tervezés, 3D nyomtatás) felhasználásával okos épületet, vagy épületrészt alkotnak. Az alkotási folyamat során a tanulók változatos digitális eszközöket alkalmaznak, ismereteiket dokumentálják, és a projekt folyamatáról egy elektronikus kiadványt készítenek.

Tovább

Lovagi játékok

Kiss Mónika

3. - 4. évfolyam

Mintaprojekt

A kisdiákok olvasás órákon ismerkednek a Mátyás királyról szóló történetekkel, mondákkal. A gyerekek képzeletbeli utazással megismerhetik a királyi udvart, annak jellegzetes szereplőit, egy-egy szimbólumát. A szereplők megelevenednek, a diákok elkészíthetik a saját váruk modelljét, az udvar alakjait, a csoport címerét, kalandjaikról krónikában számolnak be és maguk is "lovaggá" válhatnak. 

Tovább