HŐ-SOK(K)

Somogyi Ágota, Oláhné Nádasdi Zsuzsanna

7. - 8. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A projekt során a tanulók csoportokban végeznek kutatásokat, méréseket a környezetük hőmérséklet változásával kapcsolatban.

Digitális tananyagok és IKT eszközök segítségével kísérleteket figyelnek meg és elemeznek. Internetes adatbázisok alapján kutatják, hogyan befolyásolja a hőmérséklet változása az élőlények életműködését. A tanulók a kutatási tapasztalataikat kutatási naplóban rögzítik, eredményeiket digitális formában - poszter, szórólap - társaikkal is megosztják.

A projekt végén játékos formában ellenőrzik az átadott ismereteket.

A kidolgozott projekt letölthető projekttervet és segédanyagokat tartalmaz feladatokkal, útmutatókkal, amelyek szabadon alakíthatók a helyi pedagógiai céloknak megfelelően.

Fejlesztési cél

digitális kompetencia: információ keresése, elemzése, értékelése, megosztása

21. századi készségek: hozzáférés az információkhoz eredményes és hatékony módon, az adatok hozzáértő és kritikai értékelése, pontos és kreatív információhasználat az aktuális probléma megoldásához hatékony, önálló tanulás, személyes és társas felelősségvállalás, megfelelő és eredményes együttműködés másokkal természettudományos kompetencia: kutatási készségek fejlesztése, a természeti világ alapelveinek ismerete, az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának ismerete, a technológiák előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete, matematikai kompetencia: kombinativitás, analógiás és az induktív gondolkodás fejlesztése.

Eszközigény

Hardver: PC vagy tablet, mobiltelefon vagy fényképezőgép, internet hozzáférés, projektor, nyomtató

Szoftver: levelezőprogram, böngésző, képfeldolgozó program, kiadványszerkesztő, szövegszerkesztő, animáció lejátszáshoz szükséges szoftver

Alkalmazások: Tagul   Popplet   Bubble   Google űrlap   Kahoot!   Redmenta   Easelly stb.