HŐ-SOK(K)

Somogyi Ágota, Oláhné Nádasdi Zsuzsanna

7. - 8. évfolyam

Digitális Témahét projektcsomag

Összefoglaló

A projekt során a tanulók csoportokban végeznek kutatásokat, méréseket a környezetük hőmérséklet változásával kapcsolatban.

Digitális tananyagok és IKT eszközök segítségével kísérleteket figyelnek meg és elemeznek. Internetes adatbázisok alapján kutatják, hogyan befolyásolja a hőmérséklet változása az élőlények életműködését. A tanulók a kutatási tapasztalataikat kutatási naplóban rögzítik, eredményeiket digitális formában - poszter, szórólap - társaikkal is megosztják.

A projekt végén játékos formában ellenőrzik az átadott ismereteket.

A kidolgozott projekt letölthető projekttervet és segédanyagokat tartalmaz feladatokkal, útmutatókkal, amelyek szabadon alakíthatók a helyi pedagógiai céloknak megfelelően.

Fejlesztési cél

digitális kompetencia: információ keresése, elemzése, értékelése, megosztása

21. századi készségek: hozzáférés az információkhoz eredményes és hatékony módon, az adatok hozzáértő és kritikai értékelése, pontos és kreatív információhasználat az aktuális probléma megoldásához hatékony, önálló tanulás, személyes és társas felelősségvállalás, megfelelő és eredményes együttműködés másokkal természettudományos kompetencia: kutatási készségek fejlesztése, a természeti világ alapelveinek ismerete, az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának ismerete, a technológiák előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete

matematikai kompetencia: kombinativitás, analógiás és az induktív gondolkodás fejlesztése

(A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról alapján.)

Eszközigény

Hardver: PC vagy tablet, mobiltelefon vagy fényképezőgép, internet hozzáférés, projektor, nyomtató

Szoftver: levelezőprogram, böngésző, képfeldolgozó program, kiadványszerkesztő, szövegszerkesztő, animáció lejátszáshoz szükséges szoftver

Alkalmazások: Tagul   Popplet   Bubble   Google űrlap   Kahoot!   Redmenta   Easelly stb.

 

A projekttervben ajánlott alkalmazásokhoz a Tudásbázisban oktató videókat találsz! (Keresd az oktató videókat úgy, hogy az alkalmazás nevét állítod be szűrőfeltételként!)

 

A mintaprojekt csomagot megtalálod az Okosportálon is további, a portálon elérhető tartalmi javaslatokkal.

 

Az oktatás támogatására irányuló Tisztaszoftver Program megkönnyíti a mindennapi tanulást és tanítást, az otthoni munkát és a közösen végzett feladatok ellátását. A program révén minden diák és tanár ingyenesen töltheti le az új Office-t és telepítheti azt minden eszközére. Az Office 365 Pro Plus csomag tartalmazza a jól ismert alkalmazások (többek között Word, Excel, PowerPoint) legfrissebb, asztali verzióját, sőt azok online változatát is, így a felhasználók bármikor, bárhonnan hozzáférhetnek a dokumentumaikhoz és szerkeszthetik azokat. A csomaggal járó, 1TB méretű tárhelyen elfér a teljes közoktatási tananyag (könyvek, feladatgyűjtemények, jegyzetek), beleértve a képeket vagy a videó- és hangfelvételeket is.

Töltse le ingyen az Office 365-öt az oktatási azonosító megadásával az www.o365.educatio.hu oldalon!