Hős kerestetik!

Vásárhelyi Virág

5. - 6. évfolyam

Digitális Témahét projektcsomag

Összefoglaló

A projekt során Petőfi Sándor János vitéz c. művének összefoglalása mellett a hős fogalmának többszempontú elemzésére kerül sor.

A diákok kedvenc fiktív vagy valós hőseinek bemutatásán keresztül megvitatjuk, milyen közös jellemzői vannak a hősöknek. Tudásukat csoportban készített digitális kollázsokon rögzítik. Majd a művel kapcsolatos ismereteiket összefoglaljuk, illetve kibővítjük az irodalmi hős, a jellem fogalmával, a valós és mesei elemek összehasonlításával, a történetben rejlő hétköznapi problémák, emberi élethelyzetek vizsgálatával, valamint az író és kortársainak történelmi szerepének megismerésével. Hozott és szerzett ismereteiket egy, csoportokban készített közös, interaktív tábla használatára is épülő társasjáték készítése és kipróbálása során rögzítjük.

A János vitézben rejlő társadalmi, emberi problémák mentén megvitatjuk, ma milyen problémákkal küzd az emberiség, erről interjúkban az iskolai társakat, lehetőség szerint az utca emberét is megkérdezzük. Az interjúk tapasztalatai alapján végül minden diák hőssé válhat.

A Scratch programozási környezet segítségével csoportban hős figurákat alkotnak, és hősi tetteket terveznek meg, amelyek az előzetesen gyűjtött problémákat is megoldják. A projekt során elkészült produktumokat a projekt zárásakor bemutatják egymásnak és iskolatársaiknak.

Fejlesztési cél

Digitális kompetencia: az információ felismerésének (azonosítása), visszakeresésének, értékelésének, tárolásának, előállításának, bemutatásának és cseréjének támogatása; digitális tartalomalkotással és –megosztással kapcsolatos tudás fejlesztése;

Anyanyelvi kommunikáció: szókincs bővítése, a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismeretbővítése, saját valóságának és valóságértelmezésének támogatása a nyelvi kifejezőképesség fejlesztésén keresztül;

Szociális és állampolgári kompetencia: a közügyekben kifejtett hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb közösségeket érintő problémák iránti érdeklődés, valamint a megoldásuk során tanúsított szolidaritás fejlesztése.

(A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról alapján.)

Kreativitás és innováció fejlesztése, Kritikai gondolkodás és problémamegoldás

Eszközigény

Hardver: Tanulócsoportonként 1 projektor, 1 interaktív tábla, 6 szavazó eszköz az interaktív táblához, 6 fényképezőgép, 12 laptop vagy asztali gép vagy 6 laptop vagy asztali gép és 6 okos telefon, internetelérés

Szoftver: Paint/MS Word/MS Publisher

Alkalmazások: Bubbl.us   Mindmeister   ClassDojo   TeamUp   Fotor   Poster My Wall   Socrative   Open Sankoré   Scratch stb.

 

A projekttervben ajánlott alkalmazásokhoz a Tudásbázisban oktató videókat találsz! (Keresd az oktató videókat úgy, hogy az alkalmazás nevét állítod be szűrőfeltételként!)

 

A mintaprojekt csomagot megtalálod az Okosportálon is további, a portálon elérhető tartalmi javaslatokkal.

 

Az oktatás támogatására irányuló Tisztaszoftver Program megkönnyíti a mindennapi tanulást és tanítást, az otthoni munkát és a közösen végzett feladatok ellátását. A program révén minden diák és tanár ingyenesen töltheti le az új Office-t és telepítheti azt minden eszközére. Az Office 365 Pro Plus csomag tartalmazza a jól ismert alkalmazások (többek között Word, Excel, PowerPoint) legfrissebb, asztali verzióját, sőt azok online változatát is, így a felhasználók bármikor, bárhonnan hozzáférhetnek a dokumentumaikhoz és szerkeszthetik azokat. A csomaggal járó, 1TB méretű tárhelyen elfér a teljes közoktatási tananyag (könyvek, feladatgyűjtemények, jegyzetek), beleértve a képeket vagy a videó- és hangfelvételeket is.

Töltse le ingyen az Office 365-öt az oktatási azonosító megadásával az www.o365.educatio.hu oldalon!