Lovagi játékok

Kiss Mónika

3. - 4. évfolyam

Digitális Témahét projektcsomag

Összefoglaló

A kisdiákok olvasás órákon ismerkednek a Mátyás királyról szóló történetekkel, mondákkal. A színes szövegek - amellett, hogy a gyermekek fantáziáját, kreativitását megmozgatják-, segítik a mesei, csodás elemek és valós tények közti különbség felfedezését. Betekintést nyújtanak a Mátyás király korabeli mindennapokba, szokásokba, hagyományokba.

A gyerekek képzeletbeli utazással megismerhetik a királyi udvart, annak jellegzetes szereplőit, egy-egy szimbólumát. A szereplők megelevenednek, a diákok elkészíthetik a saját váruk modelljét, az udvar alakjait, a csoport címerét.

A gyerekek az átélt kalandjaikról krónikában számolnak be. A krónikások már nem lúdtollal, pergamenen örökítik meg az eseményeket, mint elődeik, hanem élnek a modern technika lehetőségeivel, IKT eszközöket használnak, új alkalmazásokkal ismerkednek munkájuk során. Élményeiket így messzi földön is megismerhetik, tudásukat, kalandjaikat megoszthatják másokkal.

Miután a próbákat kiállták, maguk is lovaggá válhatnak Mátyás király udvarában.

Fejlesztési cél

digitális kompetencia: kreativitás, információk keresése és értékelése

anyanyelvi kommunikáció: szóbeli és írásbeli kommunikáció, olvasás, az írott szöveg megértése a képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének továbbfejlesztésével

társas és multikulturális készségek: megfelelő és eredményes együttműködés másokkal, a csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben

kreativitás és innováció, tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, eszközökről, technológiákról, vizuális kifejezőképesség fejlesztése

Eszközigény

Hardver: digitális fényképezőgép, számítógép /laptop a pedagógusnak, számítógépek /tabletek a gyerekeknek, projektor, interaktív tábla (interaktív tábla hiánya esetén fehér vászon vetítéshez)

Szoftver: Microsoft Office

Alkalmazások: Popplet   bubbl.us   ClassDojo   Wakelet   Madmagz stb.

 

A projekttervben ajánlott alkalmazásokhoz a Tudásbázisban oktató videókat találsz! (Keresd az oktató videókat úgy, hogy az alkalmazás nevét állítod be szűrőfeltételként!)

 

 

Az oktatás támogatására irányuló Tisztaszoftver Program megkönnyíti a mindennapi tanulást és tanítást, az otthoni munkát és a közösen végzett feladatok ellátását. A program révén minden diák és tanár ingyenesen töltheti le az új Office-t és telepítheti azt minden eszközére. Az Office 365 Pro Plus csomag tartalmazza a jól ismert alkalmazások (többek között Word, Excel, PowerPoint) legfrissebb, asztali verzióját, sőt azok online változatát is, így a felhasználók bármikor, bárhonnan hozzáférhetnek a dokumentumaikhoz és szerkeszthetik azokat. A csomaggal járó, 1TB méretű tárhelyen elfér a teljes közoktatási tananyag (könyvek, feladatgyűjtemények, jegyzetek), beleértve a képeket vagy a videó- és hangfelvételeket is.

Töltse le ingyen az Office 365-öt az oktatási azonosító megadásával az www.o365.educatio.hu oldalon!