Célcsoport

Típus

Évfolyam

{{ $item.name }}

Helyszín

{{ $item }}

A tartalmi kínálatot folyamatosan bővítjük.

Mitől fut a futóbab?

Dienes Dóra, Fodor Alice, Susán Katalin

3. - 4. évfolyam

Mintaprojekt

Indul a verseny! Vajon melyik csoport babja nő a legmagasabbra? A különböző csoportok a bab növekedésének különböző életfeltételeit vizsgálják, illetve a bab viselkedését különböző élethelyzetekben.

Tovább

Mozgásra fel!

Emődi Tünde

Ágazat: Sport
Ágazati alapoktatás: Sport ágazati alapoktatás
Szakma: Fitnesz-wellness instruktor, Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező
Tanulási terület: Sport ágazati alapoktatás
Tantárgy: Edzéselmélet

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során a tanulók az edzéshez, a testmozgáshoz szükséges edzéseszközökkel ismerkednek meg. Csoportokban dolgozzák fel az adott tananyagot, majd a tanult ismereteiket felhasználva edzéstervet készítenek társaiknak. A csoportok a feladatlapok megoldása során az alábbi témákat dolgozzák fel: a természet erői, testi higiéné; testgyakorlatok, versenyek; szakismeretek és az edzettségi állapot mérése. A témák feldolgozását különböző digitális tartalmak (pl.: videók, alkalmazások, online cikkek) segítik.
A feladatlapok megoldása után megismerve az edzéstervezés alapszabályait következik az edzésterv elkészítése. A figyelem felkeltése céljából egy motivációs plakátot készítenek, ezzel is hangsúlyozva a sport fontosságát. A projekt fontos célkitűzése a tanulók digitális kompetenciafejlesztése.
A projekt célja, hogy a tanulók megismerjék a sport, a testmozgáshoz szükséges edzéseszközöket. Tudatosuljon bennük a mozgás, a helyes táplálkozás fontossága.

Tovább

Nyuszi ül a fűben

Balogh Zsolt

Ágazat: Honvédelem
Ágazati alapoktatás: Honvédelem ágazati alapoktatás
Szakma: Fegyvergyártó szaktechnikus, Fegyverműszerész technikus, Fegyveroptikai szaktechnikus, Honvéd altiszt, Honvéd kadét, Közszolgálati technikus
Tanulási terület: Honvédelem - szakmai alapozó ismeretek
Tantárgy: Digitális kultúra, Matematika, Alapszintű katonai ismeretek, Ágazattechnikai ismeretek, Alaki rendgyakorlatok, Geopolitikai földrajz, Testnevelés, Fizika

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során a tanulók közösen, az iskola székhelyén, illetve tágabb vonzáskörzetében feltérképezik, 4-5 fős csoportokban „felderítik”, meghatározzák és felkeresik a különböző állomáshelyeket, amelyek a békefenntartás járőrtevékenységei során fellépő kihívásokat jelenítik meg. A járőrtevékenység megvalósítása során a honvédelmi-katonai ismereteik bővülnek, az együttműködési készségük, a kommunikációs képességük fejlődik és a digitális technológia használatuk szélesedik, magabiztosabbá válik. A tanulók együttműködve társaikkal fejlesztik a fegyverhasználati, térkép és térképolvasási, tájékozódási képességüket.
A projekt produktuma egy általuk megvalósított katonai járőrtevékenység végrehajtása, a hozzákapcsolódó járőrállomások feltérképezése, felderítése, az állomásokon felmerülő kihívások önálló értelmezése és feldolgozása, csoportos leküzdése, melynek megvalósítása és bemutatása a projekt végén digitális alapokra helyezett összefoglaló jelentés formájában készül el.
A projekt hozzájárul, hogy a tanulók az ágazati alapvizsga alapszintű katonai ismeretek részét sikeresebben teljesítsék.

Tovább

PRO-fashion

Tóth Éva

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A tanulók szakmájuk kiemelkedő alakjainak bőrébe bújva újra divatba hozzák a szakképzést: adott szakmák, ágazatok híres magyar és nemzetközi szakembereinek nevében alapítanak cégeket a mai modern körülmények között. Alapító okiratban lefektetik a működési alapelveket és az ellátandó feladatokat. Plakátokat készítenek a cég népszerűsítésére, és a közösségi médián keresztül hirdetik a munkájukat, hírlevelet írnak a potenciális vevőknek. A hetet egy-egy online, interaktív kiadvánnyal zárják bemutatva az újításaikat.

Tovább

Segíts, ha baj van! – Elsősegélynyújtás a szépségszalonokban

Farkas Magdolna

Ágazat: Szépészet
Ágazati alapoktatás: Szépészet ágazati alapoktatás
Szakma: Fodrász, Kozmetikus technikus, Kéz- és lábápoló technikus
Tanulási terület: Szépészeti ágazati alapozó 1.
Tantárgy: Biológia, Munka-és környezetvédelem, Szépészeti informatika

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projektben a tanulók az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteiket bővíthetik. Azonosíthatják a szépségszalonban jellemző veszélyforrásokat, ezáltal megelőzhetik a baleseteket. Munkahelyi baleset esetén a biológiai ismereteik alapján képesek elsősegélyt nyújtani. Csoportonként egy-egy elsősegélynyújtási szituációt vizsgálnak meg minden aspektusból. Megismerik a biológiai hátteret, utánajárnak a munkavédelmi teendőknek. A projekt során a csoportok közösen elkészítenek egy digitális „Elsősegélynyújtás a szépségszalonokban” című Padletet. Zárásként a csoportok iskolai bemutatót tartanak a projektben részt nem vevő osztályok számára a témakörükből.

Tovább

Shakespeare az egész világ

Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A tanulók William Shakespeare-tragédiák alapján a szereplők által képviselt társadalmi szerepeket, illetve konfliktusokat vizsgálják különféle munkaformákban. A projekt során podcastet készítenek a mű olvasatai, fő témáinak mentén. 

Tovább

Suliújság

Huszné Szemán Lilla

7. - 8. évfolyam

Mintaprojekt

A diákok csoportokra osztva dolgoznak egy-egy publicisztikai műfajon. A projekt során megismerkednek az adott műfaj sajátosságaival, cikkeket készítenek és a projekt végén rendhagyó „újságbemutatóra” kerül sor a meghívott vendégek (tanárok, diáktársak) számára.

Tovább

Szabályok és biztonság

Rugáné Stark Izabella

Ágazat: Gépészet
Ágazati alapoktatás: Műszaki ágazati alapoktatás
Szakma: Autógyártó, Bányaipari technikus, Bányaművelő, CNC programozó, Finommechanikai műszerész, Fluidumkitermelő, Fluidumkitermelő technikus, Fémelőállító, Gépgyártástechnológiai technikus, Gépi és CNC forgácsoló, Gépjármű mechatronikus, Gépésztechnikus, Hegesztő, Ipari gépész, Kohász és öntész technikus, Légijármű-műszerész technikus, Szerszám- és készülékgyártó, Villanyszerelő, Építő-, szállító- és munkagép-szerelő, Épület- ésszerkezetlakatos, Öntvénykészítő
Tanulási terület: Műszaki alapozás megnevezésű tanulási terület
Tantárgy: Gépészeti alapismeretek

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során a tanulók csoportmunkában mutatják be a fémipari gyakorlati képzés eszközeit, gépeit, a balestetek előfordulásának és elkerülésének lehetőségeit. A véletlenszerűen kapott feladatokat internetes kutatómunkával kezdik. A csoport a megismert témát egy rövid bemutató keretében ismerteti azosztály többi tagjával. A bemutatók tetszőlegesek lesznek, saját fotókkal vagy videókkal színesítik. Minden eszközről rövid leírást készítenek fotóval. Az elkészült bemutatókat és dokumentumokat egy közös online felületen közös tudásbázisként használhatják.

Tovább

Tavaszi szél vizet áraszt

Tóth Lászlóné

5. - 6. évfolyam

Mintaprojekt

A tanulók csoportmunkában feltérképezik hazánk vízkészleteit és erről digitális és hagyományos térképeket készítenek.A csoportok online kiadványt készítenek, majd a vízzel kapcsolatos vetélkedőt szerveznek, melyet a Föld napján iskolatársaikkal játszanak majd el.

Tovább

Tengerész a színpadon

Farkas Ildikó

Ágazat: Kreatív
Ágazati alapoktatás: Színház és hangtechnika ágazati alapoktatás
Szakma: Hangtechnikus, Színház- és rendezvénytechnikus
Tanulási terület: Audiovizuális alapismeretek, Biztonságtechnikai ismeretek
Tantárgy: Művelődéstörténet, Ábrázolástechnika, Biztonságtechnika

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja a színház és a hajózás közös szakmai területeinek megismerése, feltérképezése az újkori történelem, a világkereskedelem kialakulásának kora, a korabeli művészeti stílus tükrében. 
A projekt során a tanulók megismerik a barokk stíluselemeket és a barokk színpadtechnika újításait, főbb elemeit és technológiáját, a hajózás és a színpad közös területeit, néhány kötözési módot és az alapvető biztonságtechnikai elvárásokat. A tevékenységek közben pedig fejlődik digitális kompetenciájuk.
A projekt végére a tanulók a későbbiekben is bővíthető, színpadtechnikai eszközöket tartalmazó tudástárat hoznak létre. A zárónapon az összegyűjtött tudáselemeket felhasználva két csoportban elkészített storyboard-dal, vagy animált videóval együttesen elmesélik egy XVII. századi tengerész/kalóz élettörténetét, aki a hajózással felhagyva színpadmesterré válik.

Tovább

Túl az Üveghegyen

Komaság Margit

1. - 2. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során a gyerekek megismerkednek három mesével, a mesék legfontosabb jellemzőivel. Szövegértelmezési, olvasásstratégiai feladatokat végeznek, dramatikus játékok során megjelenítik a szereplőket. Illusztrációt és plakátot készítenek a mesékhez és a projektzárás alkalmára.

Tovább

Útikalauz nem csak stopposoknak

Tóth Éva

11. - 12. évfolyam

Mintaprojekt

A diákok csoportokra osztva kiválasztanak egy irodalmi személyt, aki köthető egy országhoz vagy városhoz. A projekt során kulturális érdekességeket gyűjtenek, majd elkészül országonként egy-egy idegen nyelvű útikalauz.

Tovább