Útikalauz nem csak stopposoknak

Tóth Éva

11. - 12. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A diákok csoportokra osztva kiválasztanak egy irodalmi személyt, aki köthető egy országhoz vagy városhoz pl. Hemingway- Kuba, Ady-Párizs.

Irodalom óra keretében az író stílusában és életére, műveire utalva ajánlást írnak turisták számára, miért is érdemes az adott országot meglátogatni. A hírességek nevében a csapatok Twitter chat keretében megvitatják, ki miért kötődik az adott helyhez.

Informatika óra keretében a diákok alaposan feltérképezik, mit érdemes meglátogatni az adott helyen, és bejelölik a nevezetességeket egy online térképen. Különös figyelmet szentelnek a kiválasztott irodalmi személyiség kedvenc helyeinek. Útvonaltervvel kiszámolják, mennyi időt igényel a körutazás.

Történelem tantárgy keretein belül felkutatják az adott helyszín korabeli történéseit.

Idegen nyelv órán elkészül országonként egy-egy idegen nyelvű útikalauz, mely tartalmazza a legfontosabb adatokat,szószedetet, az írói ajánlást idegen nyelven és a térképet is.

Zárásként egy online kincskereső kvízre kerül sor.

Fejlesztési cél

Tanulási és innovációs készségek: kritikai gondolkodás és problémamegoldás, a tantárgyak közti összefüggések megértése, kommunikáció és együttműködés

Információs, média- és technológiai készségek: pontos és kreatív információhasználat az aktuális probléma megoldásához, digitális technológia és a kommunikációs eszközök és /vagy hálózatok megfelelő használata az információkhoz való hozzáférés

Életvezetési és karrierkészségek:

megfelelő és eredményes együttműködés másokkal, felelősség a csapatban betöltött szerepkörnek megfelelően

tájékozódás térben és időben, az ismeretek rendszerezése, alkotás és kreativitás, a világ megismerésének igénye, önértékelés és önellenőrzés

Egyéb célok:

 • általános műveltség megalapozása
 • IKT alkalmazás: informatikai készségek, szakmai ismeretek bővítése
 • fejlesztési feladatok: kommunikáció, interkulturális kompetencia, tantárgy-integráció
 • produktivitás: bemutató prezentációk, játékok és videó készítése
 • a megszerzett információk rendszerezése és szelektálása, bemutatása a többieknek • párhuzam a múlt és a jelen közt
 • a különböző tantárgyakban megszerzett tudás kombinálása
 • hatékony együttműködés, társas és kultúraközi interakciós készségek
 • a kulturális különbségek áthidalása
 • motiváció: alkotási vágy, vállalkozó szellem, szereplés, a korábbi negatív tanulási tapasztalatok ellensúlyozása, önbizalom-növelés
 • szakmai, gyakorlati és közismereti tudás ötvözése, kapcsolódási pontok megtalálása
 • nyelvtanulási kedv felkeltése

Eszközigény

Hardver: projektor, tanári laptop, tanuló számítógép /laptop, igény esetén okostelefon vagy tablet

Szoftver: Microsoft Office

Alkalmazások: Google kérdőív  Sway  EasyPolls PhotoFunia   Take Me Back To   Triplene   Symbaloo stb.