Túl az Üveghegyen

Komaság Margit

1. - 2. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A projekt során a gyerekek megismerkednek három mesével, a mesék legfontosabb jellemzőivel.

Szövegértelmezési, olvasásstratégiai feladatokat végeznek; felismerik a cselekmény legfontosabb elemeit, a szereplőket és helyszíneket, meghatározzák a történetben rejlő problémát és az arra adott megoldást. Dramatikus játékok során megjelenítik a szereplőket. Illusztrációt és plakátot készítenek a mesékhez és a projektzárás alkalmára.

A tevékenység megvalósításában igénybe vesszük az IKT nyújtotta lehetőségeket: számítógépen vagy interaktív táblán oldanak meg feladatokat a tanulók, fényképet készítenek, és azokat felhasználják történetek elmeséléséhez könnyen kezelhető programok segítségével.

Fejlesztési cél

Az alábbi készségek fejlesztése /fejlődése várható a projekt tevékenységeinek elvégzése során:

  • Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban
  • Együttműködő-készség különböző csapatokkal
  • A technológia, mint eszköz alkalmazása a kutatás és az információk rendszerezése, értékelése és kommunikációja érdekében
  • Megfelelő és eredményes együttműködés másokkal
  • A csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben
  • A társak erősségeinek felhasználása a közös cél eléréséért
  • Szövegértés és beszédértés
  • Gondolatok kifejezése vizuális eszközökkel

Eszközigény

Hardver: számítógép, projektor, digitális fényképezőgép vagy okostelefon vagy tablet

Szoftver: MimioStudio (vagy más táblaszoftver), Microsoft PowerPoint

Alkalmazások: Canva  Team Maker   WebTeszt stb.