Shakespeare az egész világ

Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A tanulók William Shakespeare-tragédiák alapján a szereplők által képviselt társadalmi szerepeket, illetve konfliktusokat vizsgálják különféle munkaformákban, például csoportmunkában, szakértői mozaikban. Eközben megismerkednek a műértelmezéshez elengedhetetlen ismeretekkel (pl. a korabeli Anglia történeti kontextusával, a reneszánsz angol színjátszással). A projekt során podcastet készítenek a mű olvasatai, fő témáinak mentén.

A podcastek előkészítő fázisában forgatókönyveket készítenek, blokkokat terveznek, interjúkat készítenek, kutatómunkával készülnek fel arra, hogy maguk közül kiválasztott szakértőket szólaltassanak meg. A podcastek szélesebb közönségnek készülnek, céljuk egyszerre a szórakoztatás, a tájékoztatás és a figyelemfelkeltés.

Fejlesztési cél

  • Erkölcsi problémák mérlegelő megítélése, műismereti tájékozottság, befogadói elvárások és a dramaturgia összefüggésének megértése, reflektálás Shakespeare drámaírói életművének, művészetének mai hatására, feldolgozások szerepének értékelése
  • Az információk rendszerezése, elemzése és összegzése a problémamegoldás és a válaszok megtalálása érdekében
  • Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban
  • Új ötletek kitalálása, megvalósítása és másokkal való megosztása
  • Nyitottság és fogékonyság új és eltérő nézőpontok iránt, Közös felelősségvállalás az együttműködés során
  • A technológia, mint eszköz alkalmazása a kutatás és az információk rendszerezése, értékelése és kommunikációja érdekében
  • Annak vizsgálata, hogy az egyének milyen különböző módokon értelmezik a médiaüzeneteket, hogyan zárhatók ki vagy képviselhetők a különböző értékrendek és nézőpontok, valamint hogyan befolyásolhatja a média a meggyőződéseket és a magatartást
  • Feladatok közvetlen felügyelet nélküli meghatározása, rangsorolása és végrehajtása
  • Kommunikációs tevékenység tudatosítása

Eszközigény

Hardver: számítógép /laptop, okostelefon /diktafon

Szoftver: Microsoft Office, Audacity

Alkalmazások: Google Űrlap   Mindmeister   PBworks   Trello   Notegraphy stb.