Célcsoport

Típus

Évfolyam

{{ $item.name }}

Helyszín

{{ $item }}

A tartalmi kínálatot folyamatosan bővítjük.

„Tükröm, tükröm…”

Dr. Nagy Ákos

Ágazat: Rendészet és közszolgálat
Ágazati alapoktatás: Rendészet és közszolgálat (rendőri) ágazati alapoktatás
Szakma: Rendőr tiszthelyettes
Tanulási terület: Rendészet és közszolgálat (rendőri) ágazati alapismeretek
Tantárgy: Jogi alapismeretek, Társadalmi és kommunikációs alapismeretek, Rendvédelmi informatika

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A tanulók a Hófehérke és a hét törpe meséjének feldolgozásán keresztül megismerkednek a bűncselekmények alapvető ismérveivel. A projekt során megtanulják felismerni a bűncselekmények elkövetőinek jellemzőit, az alannyá válás feltételeit és a büntethetőségi akadályok rendszerét. 
A tanulók a jogszabály vonatkozó szövegrészleteit feldolgozzák, a lényegét kiemelik, és képes vagy képregényes formában a társaik számára is értelmezhető színvonalú tudáscsomagot hoznak létre. A végcél, hogy mindenki mélységében sajátítsa el a törvényi rendelkezések lényegét. Ezt bizonyítandó, a projekt végén egy online tárgyalást tartanak tanulók, és a tárgyalásról videófelvételt is készítenek.

Tovább

Altató

Tóth Anikó

Ágazat: Szociális
Ágazati alapoktatás: Szociális ágazati alapoktatás
Szakma: Gyermek- és ifjúsági felügyelő, Kisgyermekgondozó, - nevelő, Szociális ápoló és gondozó, Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, Szociális és mentálhiegénés szakgondozó, Szociális és rehabilitációs szakgondozó
Tanulási terület: Szociális ágazati alapképzés
Tantárgy: A kisgyermekek gondozása, Pszichológia, Szakmai személyiségfejlesztés

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Gyakran felmerül a kérdés szülőként, szakemberként, mikor csinálom jól, amit csinálok? Hogyan gondozom helyesen a gyereket? Az altatást, mint az egyik gondozási feladatot járjuk körül a projekt keretében, majd a tanulók a projekt végső produktumában, amit csoportokban készítettek el, egy rövid videóban mutatják be, hogy mit kell tudni a kisgyermek altatásáról napjainkban.

Tovább

A ruha teszi az embert?

Vezdán Csaba

Ágazat: Rendészet és közszolgálat
Ágazati alapoktatás: Rendészet és közszolgálat ágazati alapoktatás
Szakma: Közszolgálati technikus, Rendészeti őr
Tanulási terület: Rendészeti és közszolgálati alapozó képzés
Tantárgy: Digitális kultúra, Kommunikáció, Magyar nyelv és irodalom, Közszolgálati alapismeretek, Speciális testnevelés és önvédelem, Kommunikációs ismeretek

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja, hogy a tanulók gyűjtőmunkát végezve megismerjék a rendvédelmi szerveknél használt rendfokozatokat, az alá-fölé rendeltségi viszonyokat és felhasználják az ott alkalmazott kommunikációs és alaki szabályokat, ezen kívül fejlesszék a digitális kompetenciájukat. A megszerzett tudásukat rendszerezve egy közös prezentációt (videókat tartalmazó prezentáció) hozzanak létre, készítsenek csoportmunkában, figyelve a kölcsönös együttműködésre.

Tovább

Gyümölcs(öző) tudományok

Tormáné Csizmadia Zsuzsanna

Ágazat: Élelmiszeripar
Ágazati alapoktatás: Élelmiszeripar ágazati alapoktatás
Szakma: Bor- és pezsgőgyártó technikus, Erjedés- és üdítőital-ipari technikus, Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő, Hentes és húskészítmény-készítő, Húsipari technikus, Kistermelői élelmiszer-előállító, Pék, Pék-cukrász, Szőlész-borász, Sütő- és cukrászipari technikus, Tartósítóipari technikus, Tartósítóiparitermék-készítő, Tejipari technikus, Tejtermékkészítő, Édességkészítő, Élelmiszer-ellenőrzési technikus, Élelmiszeripari gépkezelő, Élelmiszeripari gépésztechnikus
Tanulási terület: Élelmiszeripari ágazati alapoktatás
Tantárgy: Élelmiszerismeret

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja, hogy a tanulók megismerjék az élelmiszeripar meghatározó növényi eredetű nyersanyagai közül a gyümölcsöket, illetve átfogó képet kapjanak arról milyen sokféle felhasználási területe van ezeknek a nyersanyagoknak (itt főleg az ágazatból kiindulva az élelmiszeriparra helyezzük a hangsúlyt). A digitális eszközökkel támogatott projekt során a tanulók csoportokban dolgozva házi készítésű gyümölcsös süteményeket készítenek, melynek folyamatát digitális szakácskönyvben rögzítik. Ezen kívül elkészítik az anyagköltség számítást.
A projekt részét képezi egy idegen nyelvű prezentáció elkészítése is.

Tovább

A Gutenberg-galaxis évszázadai

dr. Sediviné Balassa Ildikó

Ágazat: Kreatív
Ágazati alapoktatás: Vizuális ágazati alapoktatás
Szakma: Dekoratőr, Fotográfus, Grafikus, Mozgókép- és animációkészítő, Nyomdaipari technikus, Nyomdász
Tanulási terület: Vizuális alapok
Tantárgy: A vizuális tervezés alapismeretei, A vizuális tervezés szoftverei, Tervezés és kivitelezés

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt alapvető célja a tanulók tudását az ágazati követelményeknek megfelelően gazdagítani és a meglévő kompetenciákat fejleszteni, felkészíteni ezzel a tanulókat az alapozó vizsgára és munkáltatói követelményekre. 
A tanulócsoportok a projektben többlettudásra tesznek szert a könyvnyomtatás feltalálásával, a nyomtatott könyv megjelenésével és a nyomdatechnika fejlődésével kapcsolatban. Az ismeretszerzés változatos, digitális eszközöket és módszereket választva a tanulók kreatív önálló és csoportos alkotómunkát végeznek és létrehoznak, bemutatnak és megosztanak egy kiadványt a „Gutenberg-galaxis évszázadairól”.

Tovább

Shakespeare az egész világ

Kerek Roland, Tóth-Mózer Szilvia

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A tanulók William Shakespeare-tragédiák alapján a szereplők által képviselt társadalmi szerepeket, illetve konfliktusokat vizsgálják különféle munkaformákban. A projekt során podcastet készítenek a mű olvasatai, fő témáinak mentén. 

Tovább

Túl az Üveghegyen

Komaság Margit

1. - 2. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során a gyerekek megismerkednek három mesével, a mesék legfontosabb jellemzőivel. Szövegértelmezési, olvasásstratégiai feladatokat végeznek, dramatikus játékok során megjelenítik a szereplőket. Illusztrációt és plakátot készítenek a mesékhez és a projektzárás alkalmára.

Tovább

Suliújság

Huszné Szemán Lilla

7. - 8. évfolyam

Mintaprojekt

A diákok csoportokra osztva dolgoznak egy-egy publicisztikai műfajon. A projekt során megismerkednek az adott műfaj sajátosságaival, cikkeket készítenek és a projekt végén rendhagyó „újságbemutatóra” kerül sor a meghívott vendégek (tanárok, diáktársak) számára.

Tovább

Lovagi játékok

Kiss Mónika

3. - 4. évfolyam

Mintaprojekt

A kisdiákok olvasás órákon ismerkednek a Mátyás királyról szóló történetekkel, mondákkal. A gyerekek képzeletbeli utazással megismerhetik a királyi udvart, annak jellegzetes szereplőit, egy-egy szimbólumát. A szereplők megelevenednek, a diákok elkészíthetik a saját váruk modelljét, az udvar alakjait, a csoport címerét, kalandjaikról krónikában számolnak be és maguk is "lovaggá" válhatnak. 

Tovább

Hős kerestetik!

Vásárhelyi Virág

5. - 6. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során Petőfi Sándor János vitéz c. művének összefoglalása mellett a hős fogalmának többszempontú elemzésére kerül sor. A diákok digitális kollázsokat, majd társasjátékot készítenek. A diákok interjúkat készítenek, majd Scratch-ban hős figurákat programoznak.

Tovább

Útikalauz nem csak stopposoknak

Tóth Éva

11. - 12. évfolyam

Mintaprojekt

A diákok csoportokra osztva kiválasztanak egy irodalmi személyt, aki köthető egy országhoz vagy városhoz. A projekt során kulturális érdekességeket gyűjtenek, majd elkészül országonként egy-egy idegen nyelvű útikalauz.

Tovább

Nagy csukott ajtókat látok. A Kékszakállú herceg várának titkai. LevelSZÁZ: a TE várad

Pap Kinga Marjatta

10. - 12. évfolyam

Taneszköz, tananyag

Bartók Béla A Kékszakállú herceg vára c. mű befogadásának elmélyítése választható tanulási utak mentén.

Tovább