Célcsoport

Típus

Évfolyam

{{ $item.name }}

Helyszín

{{ $item }}

A tartalmi kínálatot folyamatosan bővítjük.

PRO-fashion

Tóth Éva

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A tanulók szakmájuk kiemelkedő alakjainak bőrébe bújva újra divatba hozzák a szakképzést: adott szakmák, ágazatok híres magyar és nemzetközi szakembereinek nevében alapítanak cégeket a mai modern körülmények között. Alapító okiratban lefektetik a működési alapelveket és az ellátandó feladatokat. Plakátokat készítenek a cég népszerűsítésére, és a közösségi médián keresztül hirdetik a munkájukat, hírlevelet írnak a potenciális vevőknek. A hetet egy-egy online, interaktív kiadvánnyal zárják bemutatva az újításaikat.

Tovább

Túl az Üveghegyen

Komaság Margit

1. - 2. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során a gyerekek megismerkednek három mesével, a mesék legfontosabb jellemzőivel. Szövegértelmezési, olvasásstratégiai feladatokat végeznek, dramatikus játékok során megjelenítik a szereplőket. Illusztrációt és plakátot készítenek a mesékhez és a projektzárás alkalmára.

Tovább

Tavaszi szél vizet áraszt

Tóth Lászlóné

5. - 6. évfolyam

Mintaprojekt

A tanulók csoportmunkában feltérképezik hazánk vízkészleteit és erről digitális és hagyományos térképeket készítenek.A csoportok online kiadványt készítenek, majd a vízzel kapcsolatos vetélkedőt szerveznek, melyet a Föld napján iskolatársaikkal játszanak majd el.

Tovább

Suliújság

Huszné Szemán Lilla

7. - 8. évfolyam

Mintaprojekt

A diákok csoportokra osztva dolgoznak egy-egy publicisztikai műfajon. A projekt során megismerkednek az adott műfaj sajátosságaival, cikkeket készítenek és a projekt végén rendhagyó „újságbemutatóra” kerül sor a meghívott vendégek (tanárok, diáktársak) számára.

Tovább

Mitől fut a futóbab?

Dienes Dóra, Fodor Alice, Susán Katalin

3. - 4. évfolyam

Mintaprojekt

Indul a verseny! Vajon melyik csoport babja nő a legmagasabbra? A különböző csoportok a bab növekedésének különböző életfeltételeit vizsgálják, illetve a bab viselkedését különböző élethelyzetekben.

Tovább

Lovagi játékok

Kiss Mónika

3. - 4. évfolyam

Mintaprojekt

A kisdiákok olvasás órákon ismerkednek a Mátyás királyról szóló történetekkel, mondákkal. A gyerekek képzeletbeli utazással megismerhetik a királyi udvart, annak jellegzetes szereplőit, egy-egy szimbólumát. A szereplők megelevenednek, a diákok elkészíthetik a saját váruk modelljét, az udvar alakjait, a csoport címerét, kalandjaikról krónikában számolnak be és maguk is "lovaggá" válhatnak. 

Tovább

Hullámok világa

Klacsákné Tóth Ágota

11. - 12. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja, hogy a diákok átfogó képet kapjanak arról, hogyan befolyásolják életünket a különböző hullámok, sugárzások. A tanulók csoportokban kísérleteznek, digitális folyóiratot készítenek.

Tovább

Hős kerestetik!

Vásárhelyi Virág

5. - 6. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során Petőfi Sándor János vitéz c. művének összefoglalása mellett a hős fogalmának többszempontú elemzésére kerül sor. A diákok digitális kollázsokat, majd társasjátékot készítenek. A diákok interjúkat készítenek, majd Scratch-ban hős figurákat programoznak.

Tovább

HŐ-SOK(K)

Somogyi Ágota, Oláhné Nádasdi Zsuzsanna

7. - 8. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során a tanulók csoportokban végeznek kutatásokat, méréseket a környezetük hőmérséklet változásával kapcsolatban. A tanulók a kutatási tapasztalataikat kutatási naplóban rögzítik, eredményeiket digitális formában - poszter, szórólap - társaikkal is megosztják. A projekt végén játékos formában ellenőrzik az átadott ismereteket.

Tovább

Építsünk házat!

Szeszenka Gabriella

1. - 2. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során a gyerekek létrehoznak egy önellátásra berendezkedett lakóhelyet. Házat terveznek és építenek, melléképületekkel, a ház körül élő állatokkal, az emberek és állatok számára szükséges növényekkel, megújuló energiaforrásokra támaszkodva. 

Tovább

Útikalauz nem csak stopposoknak

Tóth Éva

11. - 12. évfolyam

Mintaprojekt

A diákok csoportokra osztva kiválasztanak egy irodalmi személyt, aki köthető egy országhoz vagy városhoz. A projekt során kulturális érdekességeket gyűjtenek, majd elkészül országonként egy-egy idegen nyelvű útikalauz.

Tovább

Az energia nyomában

Nemes-Nagy Katalin Erika

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A projektben a tanulók az energiával és az energiaforrásokkal kapcsolatos ismereteiket bővíthetik. A projekt során kísérleteznek, megújuló energiát hasznosító gépezetet terveznek, kutatómunkát végeznek, majd egy vetélkedővel zárják a projektet. 

Tovább