2022. március 23.

Barátkozz meg a SCRATCH-csel, pályázz és nyerj értékes nyereményeket a csapatoddal! A Vodafone Magyarország Alapítvány a Digitális Témahét 2022 programjának keretében pályázatot hirdet 5-12. osztályos, programozás iránt érdeklődő diákok számára.

2022. március 22.

A Digitális Témahét 2022 program keretében az EDU&FUN Digitális Élményközpont különdíjat hirdet azon pedagógusok számára, akik olyan pedagógiai projektet valósítanak meg, amelyben kiemelten jelenik meg a programozás, mint kompetenciafejlesztő tevékenység.

2022. március 18.

A Da Vinci Kids ismeretterjesztő tartalmainak használatával bővíthető a pedagógus eszköztára! A Digitális Témahét 2022 program keretében a Da Vinci Media GmbH különdíjra hirdet pályázatot azon csatlakozó általános iskolák, és pedagógusaik számára, akik szabadon választott Da Vinci videók vagy játékok felhasználására épülő pedagógiai projekteket vagy digitális pedagógiai gyakorlatot valósítanak meg.

2022. március 17.

Átlagosan 14-16 alkalommal veszünk levegőt percenként. Ezalatt az egy perc alatt 2019-ben, és a számok tendenciózusan évről évre nőnek, több mint 474.000 Tweet bejegyzést posztolunk és közel 4,5 millió keresést indítottunk a Google-on.

2022. március 03.

A szummatív értékelés, tágabban az értékelés és projektpedagógia kapcsolatát konkrét példán keresztül szeretnénk bemutatni, bízva abban, hogy a szakmai munkánkkal kapcsolatos önreflexió fontosságán túl, minél több kollégánkat sikerül meggyőzni arról is, hogy csatlakozzon diákjaival egy minimum 5 órás projekt keretében a Digitális Témahét 2022-es programjához.

2022. február 24.

Az Európai Tanács ajánlásában a vegyes tanulás gyakorlatának megvalósítását ösztönzi, az egyenlő hozzáférés, a kulcskompetenciák, kiemelten a digitális írástudás fejlesztésével kapcsolatos hatékony tanulásszervezési formaként. Az iskola mint tanulási környezet elismerése mellett tehát további cél a járványhelyzettől függetlenül, hogy törekedjünk a különböző tanulási színterek változatos, együttes alkalmazására.