Innovatív módszertani különdíjak 2023

2023. március 07.

 

A Digitális Témahét 2023. évi programjának keretében a koordináló szervezet a szakmai partnerei támogatásával Innovatív módszertani különdíjakra vonatkozó felhívást tesz közzé az alábbiak szerint: 

„Padlórobotok kreatívan” különdíj a Mobilis Interaktív Élményközpont támogatásával 

A különdíjra általános iskolák vagy azok alsó tagozaton tanító pedagógusai pályázhatnak olyan megvalósult pedagógiai projektekkel, amelyekben a padlórobotoknak kreatív, térbeli pályákat terveznek, építenek alsó tagozatos tanulók. 

A nyeremény 

A Mobilis Interaktív Élményközpont a szakmai zsűri által kiválasztott nyertes általános iskola pedagógusa és osztálya számára egy ingyenesen látogatható digitális foglalkozást ajánl fel a Mobilis Interaktív Kiállítási Központban. 

 

„Alkotás digitális eszközökkel” különdíj az EdTech Magyarország támogatásával 

A különdíjban azon pedagógusok részesülhetnek, akik olyan pedagógiai projekteket valósítottak meg, amelyekben kiemelten jelenik meg a digitális tárgyalkotás mint kompetenciafejlesztő tevékenység. 

A nyeremény 

Az EdTech Magyarország különdíját elnyerő 6 pedagógus 10 órás, ingyenes képzésben részesül. A távoktatásos képzés során a résztvevők az EDU&FUN Digitális Élményközpont tárgyalkotó jógyakorlatait ismerhetik meg – kiemelten figyelmet fordítva a 3D nyomtatás és a lézervágás technológiákra. 

„Programozás” különdíj a Vígvári Rendszerház Kft. támogatásával 

A különdíjat azok a pedagógusok nyerhetik el, akik olyan pedagógiai projekteket valósítottak meg, amelyekben hangsúlyosan megjelenik a kódolás és programozás, illetve a tevékenységek és értékelések tervezésében szerepet kap az algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 

A nyeremény 

A Vígvári Rendszerház Kft. a szakmai zsűri által kiválasztott nyertes általános vagy középiskola pedagógusa számára 4 db CT EDU:BIT Training & Project Kit for micro: bit elnevezésű készletet ajánl fel. 

„Feladatlapok innovatív pedagógiai használata” különdíj a Redmenta támogatásával

A különdíjat a szakmai zsűri azon pedagógusoknak ítélheti oda, akik olyan pedagógiai projekteket valósítottak meg, amelyekben innovatív módon jelenik meg a Redmenta feladatlap-készítő felület használata az alábbi területek valamelyikén:  

  • a tanulási eredmények felmérése és értékelése (diagnosztikus és szummatív értékelés), 
  • tananyagtartalmak feldolgozása, a tanítási-tanulási folyamat támogatása, 
  • a kulcskompetenciák és a magasabb rendű készségek (kreativitás, analitikus gondolkodás, problémamegoldás, kommunikációs készség) fejlesztése, 
  • visszajelzés, a tanulók támogatása (formatív értékelés), motiválás, 
  • hozzájárulás a tanulói, az iskolai jóllét (well-being) kialakításához. 

A nyeremény 

A Redmenta 3 pedagógus számára ajánl fel egy-egy Redmenta Plusz egyéves egyéni előfizetést. 

 

A pályázatok benyújtása

A megvalósult pedagógiai projektet bemutató pályázatokat 3-5 perces videók formájában kérjük benyújtani a hamarosan megjelenő, a pályázat kategóriájának megfelelő online pályázati űrlapon 2023. május 2-ig. A pedagógiai projektekhez használható a Digitális Témahét projekttervsablon, azonban ez nem kötelező, de előnyt jelenthet a pályázat elbírálása során. 

A pályázatokon való részvétel a Digitális Témahét oldalán való regisztrációhoz kötött. A regisztráció hiánya automatikus kizárást jelent a pályázatból! A pályázatok beadásával a pályázó egyben az összes különdíjra is automatikusan pályázik. 

A projektek, illetve a pedagógiai gyakorlatotok teljes körű bemutatását kiegészítheti az intézmény honlapján megosztott információ is.

A pályázatok benyújtása ezen az űrlapon lehetséges.