Online jelenlét és testképzavar

Timár Borbála – Digitális Gyermekvédelmi Stratégia

9. - 10. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A Digitális Jólét Program (DJP) keretében elkészült Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájának (DGYS) célja, hogy megvédjük gyermekeinket az internet káros tartalmaitól és módszereitől, a kockázataitól, valamint felkészítsük őket, a szüleiket, a tanáraikat a tudatos és értékteremtő internethasználatra.
A DGYS Digitális Káprázatok tananyagainak célja a digitális médiaműveltség (médiaintelligencia) fejlesztése, a digitális eszközökkel támogatott oktatás lehetőségének biztosításával. Az óratervek 2-4 tanórás tematikus egységeket alkotnak, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy támogassák ráépülő oktatási projektek megvalósulását.
A IIB2 Online jelenlét és testképzavar témakör három tanórájának elvégzésével megvalósul a projektre való felkészülés, ezen felül a tanár döntése alapján további 2-4 óra szánható a projekt megvalósítására és értékelésére.
A témakör célja a tanulók azon képességeinek a fejlesztése, amelyek birtokában tudatosítják, hogy mivel az online identitások, testképek többnyire maszkok, vágyott és elképzelt virtuális karakterek, avatarok, az azokkal való fizikai azonosulás szándéka a testképzavar, testkép-függőség kockázatával járhat. Legyenek képesek különbséget tenni a médiában megjelenő valós és fiktív karakterek között. A sztárkultusz fogalmán keresztül ismerkedjenek meg a szépségkultusz képlékeny fogalmával, amely elvezeti őket az online jelenlét divatkonstrukciós testmegjelenésben megragadható hátrányokhoz és a testképzavar jelenségéhez.
 
 
Projekttémák:
 
A) Kutatás: a témakör elméletéhez kapcsolódva a diákok végezzenek egyéni kutatást az általuk használt online felületeken, és állítsanak össze egy értékelésekkel, jegyzetekkel ellátott példagyűjteményt az általuk talált manipulált, hamis, ideologizált képet sugárzó képekről, esetleg médiaeseményekről.
 
B) Kreatív: A tanulók tanulócsoportban hozzanak létre egy Instagram-oldalt egy fiktív személyiség számára, és állítsák össze „online lábnyomát”, készítsenek számára fotókat, és megfelelő módon töltsék fel azokat a közösségi oldalra. A „személyiségek” követhetik egymást, és interakció is kialakulhat közöttük.
 
Tantárgyak köre
 
 • Mozgóképkultúra és médiaismeret 
 • Informatika
 • Magyar nyelv és Irodalom 
 • Etika
Tartalmi követelmények
 
 • Mozgóképkultúra és médiaismeret – kerettantervi kapcsolódás: Médiareprezentáció, reklám, sztár – és szépségkultusz, közösségi média és ezek társadalmi szerepe
 • Informatika – kerettantervi kapcsolódás: Infokommunikáció, hiteles és nem hiteles információ megkülönböztetése, közösségi média, Photoshop és képmanipuláció
 • Magyar nyelv és Irodalom – kerettantervi kapcsolódás: Kommunikáció, tömegkommunikáció
 • Etika – kerettantervi kapcsolódás: Egyén és közösség; Korunk kihívásai

Fejlesztési cél

Szükséges készségek

 • A reklámokkal kapcsolatos alapvető ismeretek
 • A sztár és a celeb fogalma.
 • A közösségi média és az online böngészők készségszíntű használata.

Tanulási célok/Tanulási eredménynek

 • Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és szűrése, értékelése
 • Interakció és megosztás digitális technológia segítségével
 • Az online személyiség kérdései
 • Digitális technológiák kreatív alkalmazása
 • Felelős és kritikus internethasználat
 • Együttműködés, kooperáció

Eszközigény

Technológia – Hardver
BYOD, lehetőség szerint minél több saját okoseszköz, de legalább tanulócsoportonként egy okoseszköz, internet-hozzáférés.
Az A.) projekt esetén ezenkívül legalább tanulócsoportonként egy laptop vagy asztali számítógép.

Technológia – Szoftver
A tananyagegységben megjelölt alkalmazások: Google űrlapok, QR Code Generator, Lino, MindMup, Google Diák, Body Editor, Body Visualizer (honlap), LearningApps, Instagram, (Facebook, Snapchat, Twitch stb.) böngésző, esetleg blogkészítő.

Internetes források, alkalmazások
Digitális Káprázatok vonatkozó tananyaga: : https://drive.google.com/drive/folders/1ZGZZG-lO3_94OdUR0IVBDVmBFLVOsjBK

Közgyűjteményi tartalmak:
A Digitális Káprázatok 12 digitális tananyag-egysége.