A tartalom és az információ hitelessége

Timár Borbála - Digitális Gyermekvédelmi Stratégia

9. - 12. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A Digitális Jólét Program (DJP) keretében elkészült Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájának (DGYS) célja, hogy megvédjük gyermekeinket az internet káros tartalmaitól és módszereitől, a kockázataitól, valamint felkészítsük őket, a szüleiket, a tanáraikat a tudatos és értékteremtő internethasználatra.

A DGYS Digitális Káprázatok tananyagainak célja a digitális médiaműveltség (médiaintelligencia) fejlesztése, a digitális eszközökkel támogatott oktatás lehetőségének biztosításával. Az óratervek 2-4 tanórás tematikus egységeket alkotnak, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy támogassák ráépülő oktatási projektek megvalósulását.

Az IB1 A tartalom és az információ hitelessége témakör három tanórájának elvégzésével megvalósul a projektre való felkészülés, ezen felül a tanár döntése alapján további 2-4 óra szánható a projekt megvalósítására és értékelésére. A tananyag-egység a saját élményekből és a közösségi média népszerű műfajaiból kiindulva eljut az internetről származó hamis tudományos információk rendszeres, tudatos vizsgálatáig, a forráskritikáig.

https://drive.google.com/drive/folders/1MlQsHlqMR41yWBIAwj6H80uNVrIS2bJ9

Projekttéma:

Tényellenőrzés tudományos területen - kutatás: A tanulók (csoportban vagy egyénileg) egy vagy több tantárgy keretein belül megvizsgálnak és értékelnek egy-egy áltudományos (vagy annak tűnő) nézetet.

Tantárgyak köre

 • Mozgóképkultúra és médiaismeret
 • Informatika
 • Magyar nyelv és Irodalom
 • Bármely tantárgy

Tartalmi követelmények

 • Mozgóképkultúra és médiaismeret – kerettantervi kapcsolódás: A média társadalmi szerepe, használata (A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete; Példákkal, jó és helytelen gyakorlatok bemutatásával illusztrálja az internethasználat biztonságának problémáit (pl. hamis vagy megbízhatatlan oldalak, információk kiszűrése)
 • Informatika – kerettantervi kapcsolódás: Infókommunikáció; információkeresés; A hiteles és nem hiteles információ megkülönböztetése, az információ kritikus értékelése
 • Magyar nyelv és Irodalom – kerettantervi kapcsolódás: Kommunikáció, tömegkommunikáció
 • Más tantárgyhoz kapcsolódva, kiegészítő anyagként: az online információ megítélése, áltudományos információk, torzítások felismerése

Fejlesztési cél

Szükséges készségek

 • A választott tantárgyhoz kapcsolódó alapismeretek
 • Online böngészés és könyvtárhasználati ismeretek
 • Szövegalkotási készség

Tanulási célok/Tanulási eredmények

 • Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és szűrése, értékelése
 • Interakció és megosztás digitális technológia segítségével
 • Digitális technológiák kreatív alkalmazása
 • Felelős és kritikus internethasználat
 • Együttműködés, kooperáció

Eszközigény

Technológia – Hardver 

 • BYOD, lehetőség szerint minél több saját okoseszköz, de legalább tanulócsoportonként egy okoseszköz, internet-hozzáférés.
 • A projekthez ezenkívül legalább tanulócsoportonként egy laptop vagy asztali számítógép.

Technológia – Szoftver

 • A tananyagegységben megjelölt alkalmazások: Google űrlapok, QR Code Generator, Lino, Google Drive, Facebook, Google Diák, Pear Deck, Word Art, Canva, böngésző, esetleg blogkészítő vagy faliújság-alkalmazás.

Internetes források, alkalmazások

Közgyűjteményi tartalmak

 • A Digitális Káprázatok 12 digitális tananyag-egysége.