Digitális Témahét mintaprojektek a távtanulásban

2020. április 01.

A Digitális Témahét 2020 programjának határidejét, mint azt már korábban jeleztük, 2020. május 31-ig meghosszabbítottuk. A sikeres felkészülés érdekében a korábbi évek során Tudásbázisunkban elérhető 12 mintacsomagot folyamatosan frissítjük, valamint közzétesszük azok távtanulásra adaptált változatának összefoglalóját is.


Elsőként a Hős kerestetik! c. mintacsomagot ajánljuk mindazon kollégánk figyelmébe, akik a tananyagot a távtanulás során minél izgalmasabban, a diákok tanulás iránti motivációját fenntartva, erősítve szeretnék feldolgozni, valamint az adott témakört követően kreatív, a diákok önálló tanulására építő módon értékelni. A projekt zárásaként megvalósuló produktumok létrehozásához szükséges készségek, képességek és ismeretek értékelésével (esszé, interaktív prezentáció, interjú vagy podcast, Scratch 3.0 programírás) kiválthatjuk a témazáró dolgozatot, az így szerzett érdemjegy komplex képet adhat diákjaink hozott és szerzett tudásáról.


A projekt 5-6. évfolyamon tanuló diákok számára nyújt segítséget Petőfi Sándor János vitéz c. művének többszempontú feldolgozásához, a művel kapcsolatos ismeretek összefoglalásához. Az alapkérdés, amely a tanulási folyamatot szervezi, szorosan kapcsolódik a járványügyi intézkedések miatt digitális munkarendben tanuló diákok mindennapi életéhez, hiszen komoly kihívást jelent mindez az őket tanító pedagógusokon túl, a gyerekeknek is. Ha nem is mesés erővel bíró, de a hétköznapok igazi hősei ők is.


De miért van szüksége az emberiségnek hősökre? Ma milyen hősökre lenne szüksége az emberiségnek? Milyen hős volt János vitéz? Mi magunk hogyan válhatunk hősökké?

Ezekre és sok más fontos kérdésre keressük együtt a választ a projekt során, miközben észrevétlenül sok olyan készséget fejlesztünk (kritikus gondolkodás, felelősségvállalás, önszabályozás, kreativitás, kollaboráció, digitális eszközhasználat és kommunikáció), amelyek most, a távtanulás sikerességének biztosítéka, de a karanténon túl is nélkülözhetetlenek lesznek ahhoz, hogy világunkat „újra alkossuk”. A tanulási folyamatban ajánlott tevékenységek és produktumok könnyedén adaptálhatók más irodalmi művek feldolgozásához is, tehát ötletadó, vagy akár részleteiben vagy teljes egészében átültethető jó gyakorlat lehet mindenki számára.

Az oldal alján elérhető a távtanulásra adaptált rövid összefoglaló táblázata a projektnek, a teljes mintacsomag  innen is letölthető.