Bemutatkoznak a Digitális Témahét 2024. évi nagykövetei

2024. február 09.

Már korábban hírt adtunk arról, hogy a Digitális Témahét felállította nagyköveti rendszerét. A Digitális Témahét nagyköveti rendszere azt a célt tűzte ki maga elé, hogy még szélesebb körben tudja népszerűsíteni a digitális eszközök használatának oktatást támogató használatát, a projektpedagógia és egyéb innovatív pedagógiai módszerek alkalmazását a tanítási-tanulási folyamatokban. Természetesen a nagyköveteknek abban is kiemelt szerepe lehet, hogy tevékenységükkel növeljék a Digitális Témahét eseményein és pályázatain aktívan résztvevő intézmények és pedagógusok számát.

Nagyköveteink, akik tapasztalt projektpedagógusok és széleskörű ismeretekkel rendelkeznek a digitális technológia használatával kapcsolatosan, vállalták, hogy szerepet vállalnak a Digitális Témahét eseményeivel kapcsolatos információk terjesztésében, és segítenek az érdeklődő kollégáknak a Digitális Témahét keretében szervezett projektek tervezésében, megvalósításában. Nagyköveteink ismert szereplői a hazai digitális pedagógia életnek, és számos közösségi médiában jelen vannak. Így bárki megtalálhatja őket, amennyibe támogató ötletekre, segítségre van szüksége.


A képen Emberi arc, szöveg, személy, nő láthatóAutomatikusan generált leírásBognár Amália magyar-történelem szakos tanár, gyógypedagógus, okleveles pedagógiatanár, a Pannon Egyetem, Humántudományi Kar, Digitális Módszertani Intézet mesteroktatója vagyok. A Tempus Közalapítvány digitális pedagógus díjának, illetve a Sulinetwork-díjnak köszönhetően egy olyan világ és közösség nyílt meg előttem, amely azóta is az életem meghatározó része. Az első Digitális Témahét pedagógus kategória első díja elindított azon az úton, hogy tudatosan összekapcsoljam a digitális eszközöket a pedagógia módszereivel, előtérbe helyezzem a folyamatos visszajelzés, értékelés folyamatát, motiváló és alkalmazható tudást adjak tanítványaimnak. Egy digitális élményközpont szakmai vezetőjeként összekapcsolhattam a játékot, az élményszerzést, az alkotást a robotikával, az animációkészítéssel, a virtuális és kiterjesztett valósággal és a mesterséges intelligenciával. Jelenleg a Bazalt-iskola programban kültéri tantermek létrehozásában is részt vehetek. 

 

A képen Emberi arc, szöveg, mosoly, nő láthatóAutomatikusan generált leírásCsányi Juditnak hívnak, 34 éve dolgozom tanítóként. Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola igazgatóhelyettese, Békés Vármegye tanító vezető szaktanácsadója vagyok, valamint digitális-IKT és tehetségszaktanácsadóként is tevékenykedem. Tagja vagyok az IKT MasterMinds Kutatócsoportnak is. Elkötelezett híve vagyok a 21. századi kompetenciák fejlesztésének, a projektpedagógiának és a gamifikációnak. Célom mindig is az volt, hogy szeressék meg a gyerekek tanulást. Olyan módszereket próbálok kidolgozni és használni, amelyek a tehetséges és a hátrányos helyzetű tanulóim motivációját is felébresztik. Rendszeres résztvevője, szervezője és sikeres pályázója vagyok a Digitális Témahét és a Kódolás Hete programjainak. Tudásomat szívesen osztom meg kollégáimmal, így rendszeresen tartok képzéseket. Több online tréningem, oktatóanyagom jelent már meg.

 

A képen Emberi arc, mosoly, szöveg, nő láthatóAutomatikusan generált leírásTóth Éva vagyok, a BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikumának oktatója, a Modern Iskola oktatási szakportál főszerkesztője. Pedagógiai munkásságomat immár 9 éve alapjaiban változtatta meg a Digitális Témahét, és hatására a projektalapú tanulást beépítettem a mindennapi rutinba eTwinning és Digitális Témahét projektek, illetve a Kódolás Hete programjainak szervezésével. A projektalapú oktatásra egyfajta hídként tekintek az iskola és a munka világa között, hiszen olyan munkaformára és feladatokra és tevékenységekre teremt lehetőséget, melyekkel a diákok leendő munkahelyükön minden bizonnyal találkozni fognak. Fontosnak tartom a kollégák közötti tudásmegosztást, a tapasztalatok átadását és az egymástól való tanulás lehetőségét. Örömmel állok rendelkezésre és segítek a projektek tervezésében: pedagógiai alapjainak lefektetésében, projekttervek kidolgozásában és a tanítási-tanulási folyamat digitális eszközökkel történő támogatásában. 
 

A képen Emberi arc, szöveg, személy, szemüveg láthatóAutomatikusan generált leírásKlacsákné Tóth Ágota vagyok, sok-sok éve tanítok matematikát, fizikát és informatikát a Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnáziumban. Eltökélt híve vagyok a projektpedagógia alkalmazásának. Projektjeim témái átfogóak, több tantárgyat, tudományterületet érintenek. A tanulóközpontú tevékenységek a kísérletezésre, a modellépítésre, digitális eszközökkel történő alkotásra épülnek. Számos projektem nyert nemzetközi, illetve hazai díjat, elismerést. Az EU Code Week hazai vezető tanáraként régóta munkálkodom azon, hogy a kódolás minél több diákhoz eljusson, tanáraik tantárgytól függetlenül beépíthessenek algoritmikus gondolkodást fejlesztő tevékenységeket módszertani eszköztárukba. Hiszem, hogy a programozás tanulásával jobban el lehet igazodni a gyorsan változó digitális világban. A kódolás segít megérteni az új technológiák működését, képességfejlesztő hatása pedig új ötletekre inspirál.
 

A képen Emberi arc, szemüveg, szöveg, mosoly láthatóAutomatikusan generált leírásNevem Krepsz-Kapai Bernadett, a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskolában dolgozom. Digitális kultúra tantárgyat tanítok, osztályfőnök vagyok, és gyógypedagógusként az 1-8. évfolyam tanulóival foglalkozom. Vezető szaktanácsadóként az Intézménytámogató és fejlesztő munkaközösséget koordinálom a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központnál. Két területen igyekszem kollégáim munkáját segíteni: a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése és a digitális pedagógiai szaktanácsadó szakterület. Életemet végigkíséri a folyamatos tanulás, szaktanácsadóként a kollégáim folyamatos szakmai támogatása. Kezdetektől fogva részt veszek a Digitális Témahét eseményein, igaz először csak egy mini projekttel neveztünk. A Digitális Témahét nagyköveteként örömmel segítek bárkinek, aki elhatározza, hogy a digitális eszközökkel támogatott pedagógiai módszerek használatának útjára lép.

 

A képen Emberi arc, szemüveg, személy, szöveg láthatóAutomatikusan generált leírásSkultéty Zoltánné vagyok. A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban dolgozom Miskolcon, itt tanítok matematikát, angolt és informatikát. 2003 óta koordinálok nemzetközi projekteket. A Digitális Témahetek eseményein a kezdetektől fogva részt veszek, tudom, milyen egyedül megvalósítani egy projektet, és szerencsére azt is megtapasztaltam, hogy milyen támogató, együttműködő, kreatív közösségben dolgozni. Tevékeny részese vagyok a Code Week Magyarország Konferenciák szervezésének. Az Észak-Magyarország Régió eTwinning nagykövete vagyok. Intézményem tanulóival rendszeresen részt veszünk számos eTwinning, Code Week, Kódolás órája eseményeken és más hazai és nemzetközi programokban. Szívügyem a hátrányos helyzetű tanítványaim számára az esélyteremtés.Szívügyemnek tekintek más oktatási programokat, projekteket is. Nemcsak tanítani, tanulni is szeretek. Lelkesen ismerkedem a mesterséges intelligenciával, és jelenleg az elearning tananyagfejlesztő szakot végzem.