Zenélő robotok

Vindics Dóra

7. - 8. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

(A foglalkozás a "LEGO demonstrációs segédeszközöket alkalmazó pedagógiai jó gyakorlatok és módszerek tapasztalatainak felhasználása a kereszttantervi kompetenciák és a természettudományos oktatás fejlesztésére" elnevezésű TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 pályázat keretében az IVSZ gondozásában készült.)

 

 

A foglalkozás elsődleges célja, hogy a tanulók megismerkedjenek az egyszerű vezérlési szerkezetek (szekvencia, ciklus, elágazás) működésével.

Szerezzenek tapasztalatot abban, hogy egy algoritmust hogyan tudunk megvalósítani számítógépen.

A foglalkozás céljának eléréséhez a következő tevékenységeket végezzük el:

 1. Egyszerű dallam lejátszása
 2. Ritmus beállítása
 3. Ismétlés alkalmazása
 4. Dallam önálló befejezése
 5. Szünet beállítása
 6. Dallam önálló befejezése
 7. Hangszerkészítés a robotból
 8. Otthoni feladat

A foglalkozás végére a tanulók megismerkednek a ciklusok illetve az elágazások használatával.

 

A foglalkozás időtartama: 45 perc.

Fejlesztési cél

Informatika (kerettantervi ismeretek /fejlesztési célok)

 • Adott feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása.
 • Algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján.
 • Algoritmus kódolása fejlesztői környezetben.
 • Egyszerű vezérlési feladatok megoldása fejlesztői környezetben.

Eszközigény

 • 1 db EV3 robot (ha tanulócsoportonként egy van, akkor gyorsabb a tesztelés, de elég összesen egy darab.)
 • 1 db tanári gép
 • 1 db projektor