Szlalom

Oláh Tibor

5. - 10. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

(A foglalkozás a "LEGO demonstrációs segédeszközöket alkalmazó pedagógiai jó gyakorlatok és módszerek tapasztalatainak felhasználása a kereszttantervi kompetenciák és a természettudományos oktatás fejlesztésére" elnevezésű TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 pályázat keretében az IVSZ gondozásában készült.)

 

A foglalkozás elsődleges célja, hogy a tanulók a már megismert robot irányítási módszereket gyakorolják, tudásukat mélyítsék. Tapasztalják meg, hogy milyen gyakorlati haszna lehet a matematika órán tanultaknak. Használják gyakorlatban is a matematikai ismereteiket. Egy konkrét problémára keressenek megoldást, az elképzelésüket valósítsák meg. Készítsenek megfelelő algoritmust, majd programot hozzá. Tudatosuljon bennük a tesztelés folyamata, a hiba keresés és javítás lépései.

Foglalkozás tevékenységei:

 • A korábban tanult ismeretek felelevenítése
 • Feladat ismertetése
 • Ötletbörze (feladat megvalósítására vonatkozó ötletek összegyűjtése, megvitatása)
 • Három féle megoldási lehetőség felvázolása - előnyök, hátrányok, nehézségek megvitatása
 • Szükséges programblokkok összegyűjtése
 • Feladat megoldása (tesztelés, javítás)

 

 • Nehézségek, problémák, észrevételek megbeszélése
 • Egyszerűsítési lehetőségek keresése, ismétlés (ciklus) fogalmának bevezetése

 

A foglalkozás eredményeként a diákokban rögzül a korábban már tanult robotirányítási technika.

Megértik a tesztelés folyamatának fontosságát, jelentőségét és hasznát.

 

A foglalkozás időtartama: 2 x 45 perc.

Fejlesztési cél

Informatika (kerettantervi ismeretek /fejlesztési célok)

 • A robotika alapjainak megismerése, egyszerű vezérlési problémák megoldása.
 • Robotvezérlési, grafikai feladatok megoldása fejlesztőrendszerrel.
 • Robotvezérlési alapfogalmak.

Eszközigény

 • 2 fő /robot - előzetesen megépítve
 • 1 db tanári gép
 • 1 db projektor
 • minden résztvevőnek számítógép a robot programozásához megfelelő szoftverrel
 • mérőszalag, szögmérő
 • akadályok a szlalom pályához