Színzongora

Tisza Géza

5. - 8. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

(A foglalkozás a "LEGO demonstrációs segédeszközöket alkalmazó pedagógiai jó gyakorlatok és módszerek tapasztalatainak felhasználása a kereszttantervi kompetenciák és a természettudományos oktatás fejlesztésére" elnevezésű TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 pályázat keretében az IVSZ gondozásában készült.)

 

A foglalkozás elsődleges célja, hogy a tanulók tapasztalat szerezzenek LEGO MINDSTORMS EV3 programozásában, a szín szenzor és a Sound blokk alkalmazásában, ugyanakkor bővüljenek ismereteik a szín és a hang fizikai jelenségekről.

A foglalkozás céljának eléréséhez a következő tevékenységeket végezzük el:

 1. Téma: színzongora [témakijelölés]
 2. A színek [előhívjuk az előzetes tudásunkat, rendszerezzük a színekkel kapcsolatos ismeretinket]
 3. Hogyan érzékeli a színeket a robotunk? [használatba vesszük a szín szenzort]
 4. A hangok [előhívjuk az előzetes tudásunkat, rendszerezzük a hangokkal kapcsolatos ismeretinket]
 5. A robotunk és a hangok [kipróbáljuk a Sound blokkot]
 6. Színzongora [megírjuk a programot]
 7. Teszt

A foglalkozás végére a tanulók bepillantást nyernek a programozásba, ismeretei bővülnek a színekről és hangokról.

 

A foglalkozás időtartama: 45 perc.

Fejlesztési cél

Informatika (kerettantervi ismeretek /fejlesztési célok)

 • Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel / A probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása / Az algoritmus informatikai fogalmának megismerése
 • Egyszerű vezérlési problémák megoldása
 • Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel / Algoritmizálás és adatmodellezés / Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megvalósítása számítógépen.
 • Egyszerű algoritmusok tervezése, végrehajtása

Eszközigény

 • EV3 fejlesztői környezet - páronként vagy három fős tanulócsoportonként (számítógép, szoftver, robot)
 • EV3 fejlesztői környezet - 1 db a tanárnak
 • 1 db projektor
 • nyomtatott mellékletek