Rajzolás robotképernyőn

Kiss Róbert

5. - 7. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

(A foglalkozás a "LEGO demonstrációs segédeszközöket alkalmazó pedagógiai jó gyakorlatok és módszerek tapasztalatainak felhasználása a kereszttantervi kompetenciák és a természettudományos oktatás fejlesztésére" elnevezésű TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 pályázat keretében az IVSZ gondozásában készült.)

 

A foglalkozás célja, hogy a tanulók ismerkedjenek meg a MINDSTORMS NXT/EV3 grafikus képernyőjének felépítésével, az egyszerű geometriai alakzatok rajzolásának módjával. A rajzoláson keresztül szerezzenek gyakorlatot a koordinátarendszer és a koordináta geometria alapjairól, a rajzok geometriai és síkbeli tulajdonságairól.

A foglalkozás céljának eléréséhez a következő tevékenységeket végezzük el:

I. tanóra

  1. Ismerkedés a LEBO robot képernyőjével
  2. Egyszerű ábrák rajzolása adott koordináták alapján

II. tanóra

  1. Egyszerű ábrák rajzolása több számítást igénylő ábrák esetén

A foglalkozás nyomán a tanulók geometriai alakzatok rajzolásán keresztül megismerkednek a robotika alapjaival.

 

A foglalkozás időtartama: 2 x 45 perc.

Fejlesztési cél

Informatika és matematika (kerettantervi ismeretek /fejlesztési követelmények)

  • A tanuló mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök használata iránt.
  • A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű modellek alkotására, illetve használatára.
  • A tanuló képes következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű algoritmusok kialakítására, követésére.
  • A tanuló képes mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki műveltségét a tanulásban és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során.

Eszközigény

  • számítógép (3 fős tanulócsoportonként) – telepített MINDSTORMS EV3-G szoftver
  • Lego MindStorms robot (3 tanulócsoportnak 1 csomag)
  • nyomtatott mellékletek