21. századi tanulás

Tanárblog

1. - 12. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

21CLD (21st century learning design) egy nemzetközi együttműködéssel kidolgozott rendszer, aminek célja, hogy azonosítsa a 21. században megkívánt képességek tanításának és tanulásának lehetőségeit és módszereit.

A rendszert az ITL research vezetésével dolgozták ki: http://www.itlresearch.com/itl-leap21

A rendszer  nem csak azonosítja és részletezi a 21. században szükséges képességeket, de arra is lehetőséget ad a tanároknak, hogy megnézzék, miként jelennek ezek meg a tanítási gyakorlatukban és valóban fejlődnek-e a diákok ilyen képességei. Az egyes képességek megléte egy négy fokozatú skálán kódolható be. (Fontos megjegyezni, hogy nem cél és elvárás, hogy minden amit a tanár csinál mindig minden szempontból a maximális legyen, sokkal fontosabb, hogy a tanítási szemléletbe épüljön be ezen szempontok figyelembe vétele.)

 

A jegyzet elsősorban ahhoz ad kulcsot, milyen szempontból vizsgáljuk meg a tanulói feladatokat.

Milyen mértékben ösztönözte a feladat a diákokat arra, hogy maguk alkossanak új tudást és ez a tudás tantárgyakon átívelő-e?

   Új tudást hozott létre a tanuló?

   A tudás elméleti szintű és tantárgyak közötti? 

Milyen mértékben kell együttműködniük a diákoknak a tevékenység során? 

Mennyiben kívánja meg a tevékenység, hogy a diákok IKT eszközöket használjanak a tudásépítéshez és az IKT eszközök olyan tudásépítési lehetőségeket adnak-e, amik ezek nélkül az eszközök nélkül nem lennének lehetségesek?

   A munka során a diákok az IKT eszközök passzív fogyasztói, aktív használói voltak, vagy maguk terveztek IKT eszközt? 

Mennyiben igényli a tevékenység a valós szituációkra és valódi adatokra alapuló probléma megoldást és a diákok megoldásait próbára teszik-e a való életben?

   Munkája során a tanuló egy valós problémára talált sikeres megoldást? A megoldást ki is próbálta valós helyzetben? 

Hosszú távú-e a tevékenység, mennyiben ad lehetőséget a diákoknak, hogy megtervezzék és értékeljék a saját munkájukat?

 

   A diákok kommunikációja kiterjedt volt?

   A kommunikáció felépített és egy tézis köré szervezett volt?