Lovagi játékok

Kiss Mónika

3. - 4. évfolyam

Mintaprojekt

Összefoglaló

A kisdiákok olvasás órákon ismerkednek a Mátyás királyról szóló történetekkel, mondákkal. A színes szövegek - amellett, hogy a gyermekek fantáziáját, kreativitását megmozgatják-, segítik a mesei, csodás elemek és valós tények közti különbség felfedezését. Betekintést nyújtanak a Mátyás király korabeli mindennapokba, szokásokba, hagyományokba.

A gyerekek képzeletbeli utazással megismerhetik a királyi udvart, annak jellegzetes szereplőit, egy-egy szimbólumát. A szereplők megelevenednek, a diákok elkészíthetik a saját váruk modelljét, az udvar alakjait, a csoport címerét.

A gyerekek az átélt kalandjaikról krónikában számolnak be. A krónikások már nem lúdtollal, pergamenen örökítik meg az eseményeket, mint elődeik, hanem élnek a modern technika lehetőségeivel, IKT eszközöket használnak, új alkalmazásokkal ismerkednek munkájuk során. Élményeiket így messzi földön is megismerhetik, tudásukat, kalandjaikat megoszthatják másokkal.

Miután a próbákat kiállták, maguk is lovaggá válhatnak Mátyás király udvarában.

Fejlesztési cél

digitális kompetencia: kreativitás, információk keresése és értékelése

anyanyelvi kommunikáció: szóbeli és írásbeli kommunikáció, olvasás, az írott szöveg megértése a képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének továbbfejlesztésével

társas és multikulturális készségek: megfelelő és eredményes együttműködés másokkal, a csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben

kreativitás és innováció, tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, eszközökről, technológiákról, vizuális kifejezőképesség fejlesztése

Eszközigény

Hardver: digitális fényképezőgép, számítógép /laptop a pedagógusnak, számítógépek /tabletek a gyerekeknek, projektor, interaktív tábla (interaktív tábla hiánya esetén fehér vászon vetítéshez)

Szoftver: Microsoft Office

Alkalmazások: Popplet   bubbl.us   ClassDojo   Wakelet   Madmagz stb.