Digitális Témahét pályázatok

2021. március 25.

Digitális Témahét 2021 pályázatok

A Digitális Témahét 2021 programhoz csatlakozó intézmények, pedagógusok számára idén is több pályázati kategóriát hirdetünk meg. A hagyományosnak tekinthető digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projekt mellett, a digitális munkarend által életre hívott digitális pedagógiai gyakorlatok pályázati kategóriáját is meghirdetjük. Újdonság továbbá, hogy a köznevelési intézmények és óvodák mellett a szakképzési intézmények külön kategóriában jelentkezhetnek a pályázatra. Az ajánlott, kiemelt témáink is kibővültek, az idei évben hangsúlyt fektetünk:

  • a multidiszciplináris megközelítésre: a matematika, a természet- és mérnöki tudományok, valamint a művészet- és társadalomtudományok együttes megjelenítésére;
  • a digitális technológia alkotó használatára és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére;
  • a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztésére és bevonására;
  • digitális gyermekvédelem és médiatudatosság fejlesztésére;
  • a közgyűjteményekre mint a forrásalapú tanulás támogatóira;
  • a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködés élénkítésére;
  • a határon túli magyar pedagógusok és oktatási intézmények bevonására;
  • a digitális biztonságra a mindennapi pénzügyeinkben;
  • az intézményen belül történő pedagógus közötti együttműködés élénkítésére, a projektmódszer alkalmazásának kiterjesztésére olyan kollégákra, akik még nem ismerik; 
  • ebben a tanévben a mesterséges intelligencia (MI) széles körben való megismertetésére, az egészséges táplálkozással és az online termelői piacokkal, valamint a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos lehetőségekre.

I. Pályázat digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projekt(ek)et megvalósító INTÉZMÉNYEK számára

A pályázatra olyan – minimum 5 tanórából/foglalkozásból álló – projekteket várunk, amelyek az intézményükön belül több pedagógus részvételével és több osztálynyi tanulóval, egy adott téma, problémafelvetés mentén valósítanak meg projekteket és azokat dokumentálják is az intézmény honlapján. A projektsablon használata előnyt jelent a pályázat elbírálása során.

I/A Köznevelési intézmények részére összesen 900.000 Ft értékben, az oktatásban hasznosítható digitális eszköz nyerhető el. A kategóriában legfeljebb 3 intézmény díjazható.

I/B Szakképzési intézmények részére összesen 900.000 Ft értékben, az oktatásban hasznosítható digitális eszköz a nyeremény. A kategóriában legfeljebb 3 intézmény díjazható.

I/C Együttműködési különdíjban két olyan intézmény részesülhet, amelyek projektjei(ke)t közösen valósítják meg. A különdíj értéke összesen 350.000 Ft, amely az oktatásban hasznosítható digitális eszközre költhető el. (A pályázati dokumentációt mindkét együttműködő partner részéről benyújtandó.)

I/D Az Óvodai különdíjat elnyerő óvoda 200.000 Ft értékű, az óvodai nevelésben hasznosítható, digitális eszközökre fordítható jutalomban részesül.

II. Pályázat digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projekt(ek)et vagy online oktatási jó gyakorlatot megvalósító PEDAGÓGUSOK számára

Az idei évben a pedagógus kategóriában indulók két pályázati forma – a digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projekt és az online oktatási jó gyakorlat bemutatása – közül választhatnak.

II/A Pedagógiai projekt(ek)et megvalósító pedagógusok részére összesen 600.000 Ft értékben, az oktatásban hasznosítható digitális eszköz a nyeremény. A kategóriában legfeljebb 4 pedagógus díjazható. A pályázatra olyan, projekteket megvalósító pedagógusok jelentkezését várjuk, akik más pedagógusok számára is hasznosítható módon dokumentálják a tanulási-tanítási folyamatot, valamint egy rövid beszámolóban az intézmény honlapján is megjelenítik a projekt produktumait. A pályázókat arra kérjük, hogy a dokumentáció elkészítéséhez az oldal alján letölthető projektsablont töltsék ki és csatolják a pályázati űrlaphoz.

II/B Online oktatási jó gyakorlat(oka)t bemutató pedagógusok részére összesen 500.000 Ft értékben, az oktatásban hasznosítható digitális eszköz a nyeremény. A kategóriában legfeljebb 5 pedagógus díjazható. A pályázatra olyan, a digitális munkarendben megvalósult jó gyakorlatokat megvalósító pedagógusok jelentkezését várjuk, akik más pedagógusok számára is hasznosítható módon dokumentálják a tanulási-tanítási folyamatot. A dokumentáció elkészítéséhez az oldal alján letölthető online oktatási jó gyakorlat sablont töltsék ki és töltsék fel a pályázati űrlaphoz.

A pályázatokon való részvétel a Digitális Témahét oldalán való regisztrációhoz kötött. A regisztráció hiánya automatikus kizárást jelent a pályázatból! A pályázaton való részvételével a pályázó a különdíjakra is automatikusan pályázik. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Pályázatok benyújtása az alábbi linkeken lehetséges:

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az űrlapok eléréséhez Google fiókba történő bejelentkezés szükséges!

I. Pályázati űrlap projekteket megvalósító intézmények számára.

II/A Pályázati űrlap projekteket megvalósító pedagógusok számára.

II/B Pályázati űrlap online oktatási jó gyakorlatokat megvalósító pedagógusok számára.

A pályázatok benyújtásához szükséges letölthető sablonok:

(A sablonokat a letöltést követően tudják szerkeszteni.)

I. Projektsablon

II. Online oktatási jó gyakorlat sablon

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. május 3. A pályázatokat a Digitális Témahét szakmai zsűrije értékeli.

Amennyiben a pályázattal kapcsolatosan kérdésük merülne fel, írjanak a dth@djnkft.hu e-mail címre!

A Digitális Témahét 2021 programjában meghirdetett különdíjak 

(A linkekre kattintva érhetők el a részletes különdíj kategóriák leírásai.)

Digitális Gyermekvédelmi Különdíj: A Digitális Káprázatok – új média oktatást segítő tananyagokra épülő projektet megvalósító pedagógusok számára. A különdíj egy digitális gyermekvédelmi témájú előadás (a vírushelyzettől függően online vagy jelenléti) tantestületek számára Internetbiztonság Sangoval címen, az ITU magyar nyelvre fordított útmutatói és gyerekeknek szóló munkafüzetei bemutatásával; vagy általános, digitális gyermekvédelemmel kapcsolatos témában.

Da Vinci Media Különdíj: A „Keress rá” BAFTA jelölésű, saját gyártású internetbiztonsági videó-sorozatának felhasználására épülő pedagógiai projekteket megvalósító általános iskolák, illetve projekteket szervező pedagógusok számára. A pályázat együttműködő partnerei a Magyar Telekom, a Vodafone Magyarország és a Tarr Kft. A garantált különdíj egy 1 éves, a projektben részt vett osztályok tanulói pedig 3 hónapos Da Vinci Kids oktatási app előfizetés, a legaktívabb intézmény nyereménye egy 1 éves „intézményi” Da Vinci Kids oktatási app előfizetés, a legkreatívabb pedagógus pedig Da Vinci Pizsamaparti osztálykirándulást és a Vodafone által felajánlott Hordozható WiFi hotspot + 1 év internethozzáférést nyer el.

BOOKR Kids Különdíjak: A BOOKR Suli, illetve a BOOKR Class könyvtárának használatára épülő pedagógiai projekteket vagy online oktatási jó gyakorlatokat megvalósító pedagógusok számára. A kategóriánként egy-egy díjazott pedagógus osztályának minden tagja és két tanára a kategória nyelve alapján éves BOOKR Suli vagy BOOKR Class előfizetésben részesül.

High-Tech Suli Különdíj:  Az online intézményi szintű jó gyakorlatokat bemutató videók készítésére köznevelési vagy szakképző intézmények számára. A pályázat díja: 1.000.000 Ft összértékű digitális oktatási eszköz. A pályázat keretében legfeljebb 4 pályázó intézmény részesülhet digitális eszköz támogatásban intézményenként 250.000 Ft értékben.

Kézai Simon Program Különdíj: Azon intézmények számára, amelyek projektjeiket az „analóg fotóemlékeink és a hozzájuk kapcsolódó történetek digitális megőrzésére” témakörben valósítják meg, Digitális Fotóalbumok kialakításával. A legjobb pályázatot benyújtó intézmény részére 100 000 Ft értékben, oktatásban hasznosítható digitális eszköz vásárlása.

"A legösszetartóbb külhoni magyar közösség a járványhelyzetben" Különdíj: A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága különdíjat hirdet meg azon külhoni magyar intézmények támogatására, amelyek a Digitális Témahét során az iskolában tanuló magyar diákok számának arányában dokumentálhatóan a legtöbb családot vonják be a programokba és a projekt megvalósítása során együttműködtek legalább egy oktatási intézménnyel vagy külső szereplővel. A különdíjat elnyerő iskolák nyereménye egy 300 ezer forint értékű digitális eszközcsomag.  A pályázó intézmények közül maximum négy iskola kerül díjazásra.

EDU&FUN Digitális Élményközpont Különdíja: azon pedagógusok számára, akik olyan pedagógiai projektet vagy online oktatási jó gyakorlatot valósítanak meg, amelyben kiemelten jelenik meg a programozás, mint kompetenciafejlesztő tevékenység. A különdíjat elnyerő 6 pedagógus 10 órás, ingyenes digitális pedagógiai képzésben részesül, amelynek keretében a résztvevők egyéni pedagógiai gyakorlatához is igazítva az elektronikus mérés-értékelés, az online együttműködés, tartalomfejlesztés, a tudatos és biztonságos online tanulás lehetőségei mellett a legmodernebb oktatástechnológiai eszközöket is megismerhetik az EDU&FUN Digitális Élményközpontban.

Neteducatio Különdíjak: pedagógiai projekteket vagy online oktatási jó gyakorlatokat megvalósító pedagógusok, illetve óvodapedagógusok számára, akik a tervezés során a cégünk által kiadott könyveket, vagy képzési anyagokat használtak fel. A beérkező pályázatok közül a Neteducatio Kft. kategóriánként egy-egy pályaművet jutalmaz: a díjazott pedagógus, illetve óvodapeadgógus 100.000 Ft értékű képzési és könyvcsomagban részesül.

A 2021. évi Digitális Témahét a Digitális Jólét Nonprofit Kft. közreműködésében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

EMMI logo