Vikár nyomában (Néprajzi Múzeum)

Pálóczy Krisztina muzeológus, Földi Rozália gyűjteménykezelő

7. - 8. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A tanulók a saját ének-zene tankönyvük mellett, főleg a Néprajzi Múzeum adatbázisában lévő kották, hangzóanyagok, fotók, filmek segítségével ismerkedhetnek meg az eredeti népdalgyűjtésekkel, a gyűjtések körülményeivel, helyszíneivel. Főbb népzenei tájegységek szerinti csoportosításban különféle hordozókon vizsgálhatnak zenei felvételeket, megismerve a különböző korok felvevőtechnikáit is. Ezek mellett a múzeum hangszergyűjteményében őrzött hangszereket is megismerhetik, de készíthetnek bemutatót is a tárgygyűjtemény segítéségével. Mindeközben vetélkedő, játék, bemutató készítés, zenehallgatás és saját gyűjtés tarkítja a programot.

Fejlesztési cél

Ének–zene:
Eredeti népzenei felvételek meghallgatása, különböző változatok megismerése, felfedezése.
Más népek zenéjének, világzenei feldolgozások, nemzetiségeink zenei hagyományainak megismerése, a múzeumi gyűjtemények segítségével.
A népi hangszerek változatosságának megismerése a múzeum gyűjteményének segítségével.

Általános kompetenciák:
Nemzettudat erősítése, kulturális toleranciaképesség fejlesztése, anyanyelvi kommunikáció.

Tanulási és innovációs készségek:
Kreativitás, kritikai gondolkodás, a különböző tantárgyakban megszerzett tudás kombinálása.

Digitális kompetenciák:
Digitális technológiák használata, adatbázisok kezelésének megismerése, hálózatok használata, komplex rendszerekben való eligazodás. A Néprajzi Múzeum és más gyűjtemények online adatbázisának kezelése, felhasználása.

Pedagógusok oktatási munkájának segítése.

Eszközigény

Hardver: számítógép, interaktív tábla, internet, hangrögzítő, mobiltelefon
Szoftver: Microsoft Office, Power Point, OneNote, Google Drive, Audacity, Crosswordlabs, Prezi; Padlet, Tagul, QR Code Generator