Vezérelj robotot!

Vindics Dóra

7. - 10. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

(A foglalkozás a "LEGO demonstrációs segédeszközöket alkalmazó pedagógiai jó gyakorlatok és módszerek tapasztalatainak felhasználása a kereszttantervi kompetenciák és a természettudományos oktatás fejlesztésére" elnevezésű TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 pályázat keretében az IVSZ gondozásában készült.)

 

A foglalklozás elsődleges célja, hogy a tanulók ismerjék meg a Lego robotok irányításainak alapjait.

Tapasztalják meg, hogy milyen gyakorlati haszna lehet a matematika órán tanultaknak.

Továbbá gyakorolják az algoritmizálást.

A foglalkozás céljának eléréséhez a következő tevékenységeket végezzük el:

I. tanóra

 1. Lego robotok mozgatása – egész csoportos megbeszélés
 2. Első pálya algoritmusa, méretei
 3. Lego robotok programozása (megbeszélés)
 4. Fordulatszám átváltása centiméterre (megbeszélés)
 5. Forgatás kerék körül (megbeszélés)
 6. Első pálya programozása
 7. Házi feladat kiosztása

II. tanóra

 1. Saját irányító blokkok készítése (megbeszélés)
 2. Saját feladatok programozása
 3. Programok bemutatása

 

A foglalkozás nyomán a tanulók jobban fogják érteni a foglalkozáson alkalmazott matematikai ismereteket, rálátásuk lesz a robotok vezérlésére.

 

A foglalkozás időtartama: 2 x 45 perc.

Fejlesztési cél

Informatika (kerettantervi ismeretek /fejlesztési követelmények)

 • A robotika alapjainak megismerése, egyszerű vezérlési problémák megoldása.
 • Robotvezérlési, grafikai feladatok megoldása fejlesztőrendszerrel.
 • Robotvezérlési alapfogalmak.

Eszközigény

 • számítógép (3 fős tanulócsoportonként) – Lego MindStorms EV3 fejlesztői környezet
 • projektor
 • Lego MindStorms EV3 robot összerakva a robothoz tartozó útmutató alapján. Szenzorokra nincs szükség, csak a motorokra. Egy robottal is meg lehet oldani, legjobb, ha minden tanulócsoportnak van egy.
 • robot pályák – Rajzolva, vagy szigetelő szalaggal felragasztva a padlóra
 • szögmérő
 • mérőszalag