Színérzékelés

Vindics Dóra

7. - 10. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

(A foglalkozás a "LEGO demonstrációs segédeszközöket alkalmazó pedagógiai jó gyakorlatok és módszerek tapasztalatainak felhasználása a kereszttantervi kompetenciák és a természettudományos oktatás fejlesztésére" elnevezésű TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 pályázat keretében az IVSZ gondozásában készült.)

 

A foglalkozás elsődleges célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a robot színszenzorának használatával.

Gyakorolják a robot irányítását önálló feladatmegoldás közben.

Továbbá célja a foglalkozásnak, hogy a tanulók csoportban dolgozzanak, meghallgassák egymás ötleteit a megoldandó problémáról.

A foglalkozás céljának eléréséhez a következő tevékenységeket végezzük el:

 1. Robot mozgatása piros vonalig
 2. Robot mozgatása harmadik piros vonalig
 3. Robot mozgatása piros színnel határolt téglalapon belül
 4. Kincsvadászat
 5. Otthoni feladat

A foglalkozás végére a tanulók tapasztalatot szereznek abban, hogy milyen az, amikor adott feladatra önállóan kell megoldásokat keresniük.

 

A foglalkozás időtartama: 45 perc.

Fejlesztési cél

Informatika (kerettantervi ismeretek /fejlesztési célok)

 • A robotika alapjainak megismerése, egyszerű vezérlési problémák megoldása.
 • Robotvezérlési, grafikai feladatok megoldása fejlesztőrendszerrel.
 • Robotvezérlési alapfogalmak.
 • Adott feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása
 • Algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján.

Eszközigény

 • számítógép (3 fős tanulócsoportonként) – LEGO MindStorms EV3 fejlesztői környezet
 • LEGO MindStorms EV3 robot összerakva a robothoz tartozó útmutató alapján. A robot elején legyen két fix „kar”, aminek segítségével el tud tolni tárgyakat. Egy robottal is meg lehet oldani, legjobb, ha minden tanulócsoportnak van egy.
 • 1 db tanári gép
 • 1 db projektor
 • színes szigetelőszalag
 • mérőszalag
 • szögmérő