Nyugat 2.0 (IKT Műhely)

Németh Mónika

11. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A Nyugat folyóiratot és az első nemzedék alkotóit ismerik meg a tanulók. A tanár a diákokkal közösen összegyűjti a korszak alkotóit és a feldolgozandó műveket. Az összegyűjtött adatok, információk ismeretében a diákok elkészítik a Nyugat, illetve az egyes alkotók Fakebook-oldalát, s az így „létrehozott” karakterek „bőrébe bújva” kommenteket írnak egymás oldalára, megosztanak – általuk fontosnak tartott – információkat a másik alkotóval, illetve a folyóirat oldalán az egész közösséggel. A projekt végére elkészül egy Facebook-oldal, amelyen a Fakebook-oldalak linkjei is szerepelnek, s a gyerekek bemutatják a már elkészült oldalakat egymásnak és más csoportok, osztályok tanulóinak.

A projektportfólió letölthető innen.

Fejlesztési cél

  • Az információk rendszerezése, elemzése és összegzése a problémamegoldás és a válaszok megtalálása érdekében
  • Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban
  • Saját megértés és tanulási igények követése
  • Rugalmasság és kompromisszumkészség a közös célok eléréséhez
  • A médiaüzenetek jellemzőinek megismerése, valamint annak megértése, hogy hogyan, milyen célból és milyen eszközökkel hozunk létre médiaüzeneteket
  • A technológia mint eszköz alkalmazása a kutatás és az információk rendszerezése, értékelése és kommunikációja érdekében, valamint az információkhoz való hozzáférés és az információhasználat erkölcsi/jogi problémáinak alapvető megértése
  • Különböző szerepekhez és felelősségi körökhöz való alkalmazkodás
  • Megfelelő és eredményes együttműködés másokkal

Eszközigény

Hardver: számítógépek, digitális fényképezőgép, internet-hozzáférés, projektor

Szoftver: képfeldolgozó, böngésző, honlapszerkesztő, multimédiás alkalmazások, szövegszerkesztő, godolattérkép-készítő (mindmeister.com, bubbl.us), Fakebook, Facebook, Teamup, Linoit, Padlet, Voki, Tiki-Toki