Inter-aktívan! Tanulás másként- Interaktív tananyagfeldolgozás és készítés természetismeret órákon (Tempus)

Tusorné Fekete Éva

5. - 12. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

Egy igazi játékosítási projekt ez… Van benne minden, ami kell. BeeTheBest motiváció, folyamatos önértékelés, LearningApps, Socrative, blogszerkesztés, videóvágás, pontrendszer, szintek. Az eredeti projekt természetismeret órák keretében zajlott, de kiválóan alkalmazható más tantárgyakhoz is. Játékosításra fel!

Az „Inter-aktívan! Tanulás másként” projekt egy játékosított tananyagfeldolgozási módszert vagy inkább módszeregyüttest takar. A tanulók motiválására és munkájuk értékelésére a BeTheBest oldal szolgál, s az egész folyamatot végigkíséri az egyéni önértékelés.

A tananyag feldolgozása során minden tanuló kiválaszthatja az érdeklődésének megfelelő tevékenységet. Az első csoport a tananyagalkotók, blogírók, ők készítik el a megtanulandó tananyag vázlatát. Őket követik a sorban a videó-készítők: ők segédanyagokat, oktatóvideókat készítenek a tananyagokhoz. A harmadik csoport a feladatkészítők. Ők a tananyagokhoz LearningApps segítségével teszteken, játékokon dolgoznak, melyek ellenőrzés után szintén felkerülnek a blogra. Fontos csoport a játék-készítők, akik papír alapú játékokat (pl. kirakó, memória, társasjáték) készítenek. A sort a grafikusok zárják, akik tanplakátokkal és gondolattérképekkel járulnak hozzá az osztály tanulási folyamatához.  

A feladatok elvégzésére pontokat kapnak a gyerekek, melyeket beválthatnak jegyekre, illetve a témazáró dolgozathoz szorgalmi pontokra. A módszer eredményességét leginkább az mutatja, hogy az év végi elégedettség mérés során mind a szülők, mind a tanulók azt kérték, hogy a következő tanévben is így tanulják a tantárgyat.

A módszertani ötlet teljes egészében – a megvalósítás részletes lépéseivel, és a megvalósítást segítő letölthető csatolmányokkal együtt – megtekinthető a Digitális Módszertárban.

Fejlesztési cél

Fejlesztett kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció; Természettudományos kompetencia; Digitális kompetencia; Hatékony, önálló tanulás

Eszközigény

Hardver: tanári számítógép, projektor, interaktív tábla, tanulói laptopok, okos telefonok, tabletek
Szoftver: -
Alkalmazások: Google Dokumentumok, Google Táblázatok, LearningApps, BeeTheBest, Edmodo, Blogger