"Húzd meg jobban, menjen a munka!" Modellezzünk raktárt!

Virga Krisztina

9. - 12. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

(A foglalkozás a "LEGO demonstrációs segédeszközöket alkalmazó pedagógiai jó gyakorlatok és módszerek tapasztalatainak felhasználása a kereszttantervi kompetenciák és a természettudományos oktatás fejlesztésére" elnevezésű TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 pályázat keretében az IVSZ gondozásában készült.)

 

A foglalkozás elsődleges célja, hogy a tanulók összehangolják a robotok mozgásának algoritmizálását és programozását a már korábban, általuk megtervezett és elkészített polcrendszerrel, valamint a csomagok paramétereivel.

Tudatosuljon bennük, hogy a robotok mozgásának megtervezését és programozását az eddigi horizontális mozgássor mellett vertikális elemekkel is ki kell egészíteni, hiszen a csomagokat le- és fel kell emelni a polcokról.

Ehhez meg kell ismerniük az eddig még nem használt infravörös szenzor működését, valamint gyakorlatot kell szerezniük a programozás során a szenzor paraméterezésében.

A szakmai és programozási ismeretek elsajátításán túl a foglalkozás további kifejezett célja csoportmunka erősítése.

A foglalkozás céljának eléréséhez az alábbi tevékenységeket végezzük:

 1. A feladat rövid ismertetése (tanár)
 2. A robotok, polcok és a csomagok lemérése, leskiccelése, az adatok rögzítése (mérés, írásos rögzítés)
 3. A csomagok elhelyezéséhez (le- és felvétel) szükséges térformák megtervezése (megbeszélés, tervezés, rajzolás)
 4. Az algoritmusok kidolgozása (megbeszélés, írásos rögzítés)
 5. Az infravörös szenzor megismerése (megbeszélés, programozás, parametrizálás)
 6. A kidolgozott algoritmusok leprogramozása (programozás)
 7. Tesztelés

 

A foglalkozás végére a robotok a beprogramozottak alapján teljesen alkalmasak lesznek a csomagok le- és feltételére, a tanulók pedig megismerik az infravörös szenzor működését, parametrizálását.

 

A foglalkozás időtartama: 2 x 45 perc.

Fejlesztési cél

Informatika (kerettantervi ismeretek /fejlesztési célok)

 • Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése: a matematikához hasonló gondolkodásfejlesztő szerep, amely nemcsak az iskolában, hanem a hétköznapi életben is alapvető fontosságú
 • Együttműködésre nevelés, csoportmunka: nagyobb számítógépes feladatok megoldása megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást, tervszerű, összehangolt munkát.
 •  A robotika alapjainak megismerése, egyszerű vezérlési problémák megoldása.
 • Robotvezérlési, grafikai feladatok megoldása fejlesztőrendszerrel.
 • Robotvezérlési alapfogalmak.

Eszközigény

 • számítógép (3 fős tanulócsoportonként) – Lego MindStorms EV3 fejlesztői környezet
 • projector
 • csoportonként egy Lego MindStorms EV3 robot összerakva – saját tervezés alapján (nagy motorok hajtják a kerekeket, kismotor mozgatja le- és fel a robot emelő részét)
 • színszenzor és infravörös szenzor a robotokon
 • saját tervezésű és kialakítású polcrendszer
 • saját tervezésű és kialakítású csomagok
 • mérőszalag
 • toll, papír