Erdély nagy néprajzi tájai: Kalotaszeg néprajza (Szabadtéri Néprajzi Múzeum)

Szigethy Zsófia

5. évfolyam

Módszertan

Összefoglaló

A projekt során a diákok kiscsoportos munkaformában ismerhetik meg Erdély egyik néprajzi tájegységét, Kalotaszeget különböző szempontokból. A megismerés szempontjai a néprajzi vizsgálatok központi témái: népzene, néptánc, hímzés, szövés (szőttesek) és népi bútorzat.

A projekt célja, hogy Kalotaszeg néprajzi jellemzőiről 5 bemutató és online teszt készüljön.

Fejlesztési cél

(Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről alapján.)

  • Digitális   kompetencia:   Információkeresés   és   -értelmezés, adatok szűrése, válogatása és alkalmazása online adatbázisokból.
  • Csoportmunka során együttműködés.
  • Feladatok önálló végrehajtása.
  • Időbeosztás kezelése.
  • Anyanyelvi kommunikáció: fogalomhasználat, szövegalkotás és - értelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció alkalmazása.
  • Szociális és állampolgári kompetencia – határon túli magyarság történetének ismerete.
  • Esztétikai kifejezőkészség.

Eszközigény

HARDVER: 

  • okostelefon / számítógép, interaktív tábla,
  • projektor
  • internet hozzáférés

SZOFTVER: