A köztünk élő zene. Agyalás a kortárs zenéről 9–10-eseknek

Pap Kinga Marjatta

9. - 10. évfolyam

Taneszköz, tananyag

Összefoglaló

Aktív gondolkodás a zene lényegéről kortárs szerzők művein keresztül (Horváth Márton Levente, Kecskés D. Balázs, Tóth Péter, Sáry László).

 • kapcsolódó zenei fogalmak felidézése hangzó zene és kottakép alapján
 • összefüggések felfedezése klasszikus zeneszerzőkkel, irodalmi művekkel
 • magyar előadói formációk megismerése (Amadinda ütőegyüttes, Soharóza, Modern Art Orchestra)

Fejlesztési cél

Fejlesztési cél a Nemzeti alaptanterv 2020 és a korosztályos ének-zene kerettanterv előírásaival összhangban:

Kompetenciafejlesztés:

 • a tanulás kompetenciái: önálló információkeresés képessége, már elsajátított fogalmak előhívása más környezetben, motiválás tanulási utak önálló választására
 • kommunikációs kompetenciák: fogalmazási és absztrakciós készség fejlesztése, fogalmi keret társítása primer művészeti élményhez, írott jelrendszer elemzése (felismerő kottaolvasás)
 • digitális kompetenciák: a tananyag feldolgozása saját telefon, tablet, illetve számítógép használatával, önszabályozó módon történik, önálló kutatás internetes források segítségével, forráskritika, keresőkifejezések optimalizálása
 • matematikai, gondolkodási kompetenciák: viszonyrendszerek, tantárgyközi kapcsolódások felfedezése, a művészet- és társadalomtudományok együttes megjelenítése
 • kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: önálló szövegalkotás, (zene)történeti korszakok közti összefüggések felfedezése

Egyéb célok: a közgyűjtemény zenei nevelésben való szerepének erősítése virtuális úton, aktív felhasználói kapcsolat kiépítésére motiválással, majd a Zenei Gyűjtemény által kínált foglalkozásokon keresztül (könyvtári órák, koncertek). Egyúttal figyelmükbe ajánljuk a FSZEK egyéb részlegeinek pedagógiai célú szolgáltatásait bemutató webináriumot a témahét csatornáján.

Eszközigény

 • számítógép / laptop / tablet / okostelefon
 • internetelérés
 • böngésző, videó lejátszásához szükséges szoftver
 • jegyzet (alkalmazás)